Borger

Rejsehold skal hjælpe misbrugte børn i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Et nyt tiltag skal sikre, at børn og unge i Tasiilaq får hurtig hjælp af professionelle behandlere.

Der er hjælp på vej til børn i Tasiilaq, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med Socialstyrelsen i Grønland etableret et rejsehold, der skal tage sig af netop børn og unge, der har psykiske mén efter overgreb.

”Jeg er glad for, at vi i samarbejde med Selvstyret har kunnet igangsætte denne indsats. Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe behov for rejseholdets indsats,” siger formand for Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq, Uju Petersen.

Rejseholdet vil bestå af to eksterne behandlere, der hver måned vil tilbringe en uge i Tasiilaq. Her skal de støtte og behandle børn og unge mellem 6 og 17 år, der har været udsat for overgreb, men de skal også støtte forældre og personale, der til dagligt har med de unge at gøre.

Derudover skal rejseholdet holde åben rådgivning for børn og forældre og holde kurser for de personer, der arbejder med børn og unge.

”Vi har et enormt behov i Tasiilaq. Vi arbejder selvfølgelig på at få fastansatte terapeuter i byen, men dette er et rigtigt godt supplement til de øvrige indsatser i byen,” siger Uju Petersen.

For at sikre, at der bliver fulgt op, på de tiltag som rejseholdet sætter i gang, nedsættes der en netværksgruppe, der består af faste repræsentanter fra skolen, sundhedsvæsenet, politiet, Forvaltning for Børn og Familie og Familiecenteret i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq og Socialstyrelsen i Grønland deler alle udgifter til rejseholdet. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, som skal evalueres i juni 2019.