Borger

Kan en kommune være korrupt?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det var et af de spørgsmål man drøftede, da Transparancy International Greenland holdte kursus for en gruppe ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq, Paamiut

Cirka 15 ansatte var tirsdag formiddag på anti-korruptionskursus. Kommuneqarfik Sermersooq er den eneste kommune i Grønland der er medlem af Transparancy International Greenland.

Kurset blev kørt af Bodil Karlshøj Poulsen samt Irene Jeppson.

Hvad gør man, hvis man som ansat modtager tilbud om goder fra bruger eller pårørende? Hvad gør man, hvis man er part i en sag eller hvis man er i nær familie med en part i en sag? Hvad gør man, når der er tæt kontakt mellem folkevalgte og enkelte særinteresser?

Det var nogle af de emner der blev drøftet under kurset.

– Deltagerne på kurset var meget engageret og spørgelystne. Det er vigtigt at skabe større gennemsigtighed, specielt i små samfund hvor der kan være interessekonflikter eller habilitetsspørgsmål, siger Irene Jeppson.

– Tilliden til nærdemokratiet svækkes, hvis der er korruption. Omvendt styrkes tilliden, når kommunen gennem praksis demonstrerer, at serviceydelser, myndighedsudøvelse og politiske beslutningsprocesser er åbne, lovlige og kan kontrolleres.

– Næste step bliver kursus for ansatte i Nuuk og i efteråret vil der blive holdt kursus for kommunens ansatte i Tasiilaq, siger Irene Jeppson.

Transparancy International Greenland har cirka 70 medlemmer og ledes af en ulønnet bestyrelse.