Borger

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4E2-1 – Niaqornannguaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse har vedtaget »Kommuneplantillægget 4E2-1 Niaqornannguaq « på kommunalbestyrelsesmødet 5. juni 2018.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etableringen af et antenneanlæg. Antenneanlægget vil være med til at etablere en globalt satellitbaseret højhastigheds internetservice. Servicen vil levere billigt højhastighedsinternet, som vil blive tilgængeligt i hele verden, også i ubebygget egne.

Forvaltningen har udpeget to byggefelter nord for Anstalten som værende teknisk og planstrategisk egnet. Området er i gældende kommuneplan lagt ud til tekniske anlæg.

Antenneanlæggets strukturerede, men åbne karakter vurderes at passe godt ind i det storslåede landskab nord for Lille Malene, og passer ind i de anlægsaktiviteter, som er planlagt i området.

Kommuneplantillægget sikrer de eksisterende rekreative stier og dermed en uhindret adgang til udflugtsmål i Kuanninnguit og Nuuks bagland.

RETSLIGE FORHOLD
Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

INDSIGELSESVEJLEDNING
Ønsker man at gøre indsigelse over kommunalbestyrelsens beslutning, skal indsigelsen rettes til:

NAALAKKERSUISUT,
Departementet for
Finanser og Skatter;
Landsplanafdelingen;
Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Indsigelsen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
• Sermersooq2028.gl
• Kommunens borgerservicecentre
• Ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E2-1

PDF