Borger

Benyt storskraldsordningen – stil ikke dit affald ved vejkanten

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Siden 22. maj har Kommuneqarfik Sermersooq tilbudt borgere i private boliger afhentning af storskrald på hjemmeadressen i hovedstaden. I denne uge kører kommunens biler den sidste runde og henter storskrald i centrum af Nuuk. Som borger i en privat bolig skal du blot ringe eller skrive til kommunens Affaldscenter og lave en aftale om afhentningen.

”Rigtigt mange borgere har valgt at benytte sig af tilbuddet om afhentning af affald på deres hjemmeadresse. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, da vi betragter den nye ordning som en klar serviceforbedring af tidligere storskraldsindsamlinger,” siger drift- og miljøchef i Kommuneqarfik Sermersooq, Frank Rasmussen.

Der er imidlertid enkelte problemer. Budskabet om den nyeste storskraldsordning er tilsyneladende ikke nået ud til alle.

”Rundt omkring i byen ligger fortsat mange bunker med affald ved vejkanten og ved vejkryds, hvilket vi undrer os over. Det gør sig især gældende i områder, hvor vi netop har hentet storskrald. Vi har især lagt mærke til, at der ligger byggeaffald mange steder, hvilket ikke er at betragte som storskrald. Byggeaffald skal du selv sørge for at bortskaffe og sortere ved Affaldscentret. Derfor gentager jeg gerne, at borgere ikke bare kan placere storskrald eller byggeaffald ved vejkanten og forvente, at kommunen kommer og fjerner det. Sådan fungerer affaldsordningen ikke længere. Som borger skal du i stedet bruge en af de autoriserede muligheder for at komme af med dit affald,” siger Frank Rasmussen.

Som borger i Nuuk skal du aflevere dit storskrald til Affaldscentret ved Forbrændingsanlægget.

To gange om året – forår og efterår – tilbyder Kommuneqarfik Sermersooq at hente affald ved din bolig på nogle helt bestemte tidspunkter, og på vilkår som er annonceret på forhånd.

Kommuneqarfik Sermersooq sørger for at affaldet bliver håndteret miljømæssigt forsvarligt og stiller ordninger til rådighed, så du som borger altid kan komme af med dit affald.

”Det affald, du producerer, skal du selv sørge for, kommer det rigtige sted hen. At holde Nuuk pæn og fri for affald er vores fælles ansvar,” siger Frank Rasmussen.

Affaldsbilerne henter storskrald i centrum af Nuuk tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge. Det er altså sidste chance for at få hentet storskrald ved din bopæl i denne omgang. Hvis du vil have hentet affald, skal du tilmelde dig ordningen hos Affaldscentret.

Sermersooq Affaldscenter
affald@sermersooq.gl
Tlf. 36 74 11

Storskraldsindsamling i maj og juni i Nuuk