Borger

Sermersooq: Vi er i gang med at løse problemerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Rådgivningslærer i Tasiilaq, Rikke Blegvad, udtaler sig i dag til KNR, om forholdene for udsatte i børn i Tasiilaq. Kommuneqarfik Sermersooq har i det seneste halve år været i gang med et større oprydningsarbejde i byen, og kritikken kommer derfor ikke bag på os.

Der er altid ubehageligt at høre om svigt af samfundets mest udsatte børn, og jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg krummer tæer, når jeg læser om Rikke Blegvads oplevelser i Tasiilaq.

Der er imidlertid en positiv side denne gang. Rikke Blegvad peger nemlig på præcis de samme svagheder, som vi fandt, da vi tidligere på året lavede en tilbundsgående undersøgelse af den sociale sektor i Tasiilaq.

Det var nødvendigt at finde ud af, hvor kæden knækker og få reorganiseret området for at sikre, at alle underretninger om udsatte børn tages alvorligt og bliver fagligt vurderet.

Som et resultat af den undersøgelse ændrede Kommuneqarfik Sermersooq efter påske sin arbejdsmetode, således at alle underretninger om børn og familier nu bliver sagsbehandlet i Nuuk.

Der er oprettet en fællesvisitation, der er bemandet døgnet rundt. Den nye fællesvisitation er forpligtet til at vurdere alle sager hurtigt, så det inden for 24 timer kan afgøres, om der er brug for en akut foranstaltning, som for eksempel en anbringelse, eller om sagen skal løses på en mere langsigtet måde.

Underretningsvagterne i Nuuk er begyndt at modtage underretninger fra Tasiilaq, og alle sager bliver taget alvorligt, og der handles derefter.

Rikke Blegvad efterlyser sagsbehandlere og psykologer i Tasiilaq. Der gør jeg også. Vi har en ledig psykologstilling og en række ledige sagsbehandlerstillinger i byen.

Udfordringen i Tasiilaq er desværre stadigvæk, at der ikke er ansøgere til stillingerne. Der er stort set ingen fastansatte sagsbehandlere i Forvaltning for Børn og Familie i Tasiilaq. I år har vi været nødsaget til at have skiftende socialrådgivere fra Nuuk i Tasiilaq. I den seneste tid har vi haft to socialrådgivere i byen, og der ankommer yderligere en socialrådgiver i denne uge. I de kommende måneder er Kommuneqarfik Sermersooq stadig nødt til at køre med skiftende vikarer – henholdsvis her fra landet og fra Danmark. Vi håber meget, at det en dag vil ændre sig, men i øjeblikket er det bedste, vi kan gøre, at sagsbehandle fra Nuuk. I Nuuk sidder uddannede sagsbehandlere, der kan arbejde med sagerne fagligt kompetent.

Engagerede borgere og medarbejdere er en forudsætning for fremskridt på børneområdet. Derfor vil jeg gøre alle opmærksom på vores nye underretningsportal https://sermersooq.gl/da/borger/underretninger/

Her kan alle, nemt og trygt, fortælle, hvis de bekymrer sig for et barns forhold. Samtidig vil jeg gerne slå fast, at min dør altid er åben for alle, der har ideer til, hvordan vores arbejde kan gøres bedre. Kun hvis vi alle arbejder sammen, kan vi løse de massive problemer på børneområdet.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen, Direktør, Forvaltning for Børn og Familie.