Borger

Ledige byggefelter i erhvervsområdet 4B5-1 Isuliffik i Qinngorput

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq har byggemodnet området, og fremtidige arealrettighedshavere skal være opmærksomme på, at de vil blive opkrævet en byggemodningsandel pr. byggefelt som det fremgår af tabellen.

Byggefelt   Størrelse       Byggemodningsandel
21                  1290 m2            738.000 kr.
22                  910 m2              520.000 kr.
23                  1480 m2            844.000 kr.
24                  1010 m2            575.000 kr.
25                  4130 m2            2.355.000 kr.

I henhold til kommuneplanens retningslinjer for arealtildeling, tildelingsprocesdure stk. 9, kan der ikke ansøges på byggefelt 25, da arealet er tildelt for at realisere kommuneplanens Ny Hovedstruktur.

Ansøgninger skal vedlægges følgende:
• Prioritetsliste indeholdende 1.-4. prioritet
• En beskrivelse af byggeri og funktion
• Tidsplan for byggeriet
• Dokumentation for ansøgers realisering af byggeriet i form af en bankgaranti

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger, der indkommer før eller senest den 16.5.2018, vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefelterne blive fordelt ved lodtrækning. Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos
Forvaltningen for Anlæg og Miljø,
telefon 36 74 44.

PDF