Borger

De unge skal til valgurnerne

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ungdomskommunalbestyrelse: Den 30. maj skal børn og unge i Tasiilaq og østkystens bygder vælge deres repræsentanter til ungdomskommunalbestyrelsen.

Sidste år besluttede kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, at der skal etableres en ungdomskommunalbestyrelse. Det første valg bliver i Tasiilaq og i østkystens bygder. I de efterfølgende uger vil der også være valg i Ittoqqortoormiit, Nuuk og Paamiut samt i bygderne på vestkysten.

Elever på 6.-7. klassetrin vil repræsentere børn og unge i deres by. Alle elever på skolen får mulighed for at indsende deres forslag til, hvad medlemmerne skal arbejde med på årets møde. Medlemmerne udvælger ét overordnet emne og underemner, der skal arbejdes med på det årlige møde.

Der skal vælges to elever fra hver folkeskole/friskole i byerne samt to elever fra hvert bygdebestyrelsesområde. I alt drejer det sig om 26 elever.

Tasiilaq er i fuld gang med at forberede det kommende valg. Byen holder tre demokratidage op til valget den 30. maj, hvoraf to af dagene bliver fyldt med aktiviteter og valgtaler for de opstillede. Desuden arbejder byen på at få arrangeret, at eleverne får besøg af lokalpolitikere i løbet af demokratidagene.

Afdelingsleder for mellemtrinet på Tasiilami Alivarpik, Luna Billum:

– Valget bliver for hele skolen med undtagelse af 10. klasserne, der har forberedelsesdage til afgangsprøverne. Et udvalg fra hvert skoletrin er ved at finde på aktiviteter for netop deres skoletrin.

– Eleverne på de forskellige klassetrin har forskellig viden, indsigt og forståelse. Derfor synes vi, det er vigtigt at lave differentierede aktiviteter. Dermed får alle elever udbytte af demokratidagene.

– Hvis det lykkedes for os at få nogle lokalpolitikere på besøg, kan de blandt andet komme ind på, hvad det vil sige at være folkevalgt, hvilket ansvar man har, men også hvordan man kan præge samfundet. Skolen er jo på en måde også et samfund, hvor der i hver klasse er valgt en elevrådsrepræsentant, og hvor der er mulighed for at få nogle ting gjort anderledes eller bedre.

Så autentisk som muligt

Valget til ungdomskommunalbestyrelsen bliver så autentisk som muligt.

Derfor kommer valget til at foregå i forsamlingshuset, som normalt fungerer som afstemningssted til valg til Inatsisartut og kommunalbestyrelsen. Her vil være valgtilforordnede, stemmebokser og stemmeurner. De opstillede til ungdomskommunalbestyrelsen forbereder selv valgtaler, og valgplakater af de opstillede bliver hængt op i byen.

– Når vi når til afgørelsens time, er det planen, at alle elever skal samles i hallen og bydes velkommen af vores skoleinspektør Nukannguaq Kristiansen, som også vil holde en tale om demokratiet. Efterfølgende vil de to mandater blive offentliggjort og lykønsket, siger Luna Billum.

De valgte medlemmer skal arbejde med indsendte forslag fra eleverne på skolen, som skal behandles på et årligt ungdomskommunalbestyrelsesmøde og fremlægges for Kommunalbestyrelsen.

Borgmester Asii Chemnitz Narup ser frem til at få indtryk fra de unge og understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at de unge bliver hørt.

– De unge bliver inddraget i demokratiet og får mulighed for at tilkendegive deres meninger i sager, der vedrører deres trivsel, læring og udvikling. Det kan også være med til at vække lysten til at involvere sig i samfundsdebatten og øge interessen for arbejdet i kommunen, siger Asii Chemnitz Narup.

De unge bliver valgt for en 2-årig periode, og første samling bliver i Nuuk til efteråret.