Borger

Ny opdatering af information om nedtagning af kommunale pontonbroer

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vestervig-pontonbro: Det ligger stadigvæk joller, der er tøjlet til forankring til pontonbroen ved Vestervig. Derfor er kommunen stadigvæk ikke i stand til at færdiggøre søsætning (billedet).

Nordhavn: Ved elværket er der også både, som er i vejen for forankring til pontonbroer (billedet).

Ejerne bedes fjerne bådene straks.

Joller og både i Vestervig bedes fjernet straks