Borger

Klarere regler for tildeling af socialbolig i Kommuneqarfik Sermersooq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Vedtægt omkring tildeling af socialbolig omhandler principperne for tildeling af socialbolig til ansøgere, som på baggrund af sociale forhold kan komme i betragtning til en socialbolig. Vedtægten blev godkendt af kommunalbestyrelsen på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Vedtægterne, der oprindeligt er fra 2008, er nu opdateret og er fremover dokumentet, der giver klare retningslinjer for visitation til socialboliger i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Det er afgørende, at arbejdsgangene er klart definerede i en vedtægt og er nemme at gennemskue, så det kan komme borgerne til gode,” siger Charlotte Ludvigsen (IA), udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked.

Kompetencen til at tildele socialbolig er som udgangspunkt henlagt til det lokale boligvisitationsudvalg (BVU) i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk.

Personer, der kan komme i betragtning til en socialbolig, er blandt andre:

Læs den nye vedtægt