Borger

Sermersooq afslutter 40 procent af børnesager

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Gennemgang af sagsbunker har givet resultater i Kommuneqarfik Sermersooq.

Som en del af udviklingsplanen for Børne- og Familieområdet i Kommuneqarfik Sermersooq er alle aktive børnesager blevet gennemgået i løbet af de seneste par måneder, og det har allerede givet håndgribelige resultater.

Over 800 børnesager er blevet afsluttede, så Kommuneqarfik Sermersooq er gået fra at have 2000 aktive børnesager til at have 1200 åbne sager.

Der er tale om sager, hvor løsningen enten lå ligefor, eller sager der på grund af administrationsfejl stadig stod opført som aktive.

Selvom nedgangen i antallet af sager ikke betyder, at den faktiske arbejdsmængde er faldet, anser direktør for Forvaltning for Børn og Familie, Martha Lund Olsen, lukningen af sagerne som et stort fremskridt.

”Det har en stor betydning både for ledelsen og for medarbejderne, at vi nu har fået et sikkert overblik, over de opgaver vi skal fokusere på. Det vil give os alle mere overskud og ro i dagligdagen”, siger Martha Lund Olsen.

Socialrådgivernes fagforening NIISIP har tidligere slået til lyd for, at socialrådgivere her hjemme, lige som i Danmark, maksimalt må have 35 aktive sager. Efter oprydningen i sagerne er Kommuneqarfik Sermersooq nu i stand til at imødekomme det ønske.

”Som socialrådgiver ved jeg selv, hvad det betyder, at sagsbunkerne ikke bliver for høje. Derfor glæder det mig meget, at vi nu er i stand til at efterkomme NIISIP’s ønske”, siger Martha Lund Olsen.

Udviklingsplanen for Kommuneqarfik Sermersooqs Børne- og Familieområde skal over det næste halvandet år skabe forbedringer i sagsbehandlingen for udsatte børn og familier.