Borger

Paamiut: Har du brug for hjælp med en areal- eller byggesag?

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Så har du muligheden 9. – 21. marts 2018.

Fire medarbejdere fra Nuuk fra areal- og bygningsmyndigheden er i Paamiut og er klar til at svare på dine spørgsmål om for eksempel:

• Byggetilladelser
• B-numre
• Ibrugtagningstilladelser
• Arealtildelinger

Du kan træffe medarbejderne på kommunekontoret i Paamiut.

Du kan lave en aftale på forhånd i borgerservice.

PDF