Borger

Nye regler på pensionsområdet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Reglerne indebærer, at alderspensionen nu tager udgangspunkt i den enkeltes egen indkomst, således at alle personer med en årsindkomst under 221.111 kroner, nu kan få det fulde grundbeløb på 59.900 kroner årligt i alderspensionen, selvom deres eventuelle partner stadig er i arbejde.

Har ansøgeren en indtægt over 221.111 kroner, bliver der ved beregning reduceret i grundbeløbet af alderspensionen.

Ansøg om alderspension
Hvis en borger, der ikke tidligere har modtaget alderspension, ønsker at søge pension efter de nye regler, skal borgeren søge ved at udfylde en ansøgningsblanket. Det gøres lettest ved hjælp af NemID, hvor blanketten kan udfyldes online på www.sullissivik.gl, men det er også muligt at sende en blanket direkte til ens lokale borgerservicecenter eller bygdekontor – ligesom man også kan aflevere blanketten ved personligt fremmøde i åbningstiden.

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension kan ses her:

lovgivning.gl/lov?rid=%7bFAE6E21F-0B2F-4281-BEE0-6E2403165BDB%7d

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Imaneq 34, Postboks 1005 – 3900 Nuuk
Telefon: (+299) 36 80 27 (mandag-fredag kl. 9-11)