Borger

Kom godt af med dit affald [1]

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Ønsker du som husejer at tilmelde eller afmelde afhentning af dagrenovation via den kommunale indsamlingsordning, har du ikke fået hentet din dagrenovation som planlagt, eller har du generelle spørgsmål om affald?

Så skal du fremover kontakte Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl eller telefon 36 74 11, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig. Vi træffes bedst på telefon klokken 10-12.

MANGLENDE AFHENTNING AF AFFALD
Jo hurtigere – efter planmæssig tømmedag – du giver os besked, jo hurtigere kan vi sørge for at få tømt dit affald. Giver du besked om manglende afhentning af din dagrenovation inden kl. 12.00, kan du forvente, at dit affald er hentet senest næste hverdag.

HUSEJERE SKAL VÆRE TILMELDT AFFALDSINDSAMLINGSORDNING
Husk at du som husejer er forpligtet til at være tilmeldt en affaldsindsamlingsordning året rundt. Du bestemmer selv, om du benytter den kommunale indsamlingsordning eller en privat. Du skal dog på foranledning kunne dokumentere over for kommunen, at du er tilmeldt en ordning.

MODTAGEPLADSEN
Som privat borger har du også mulighed for at benytte modtagepladsen ved forbrændingsanlægget til bortskaffelse af affald (undtaget forurenet jord). Her kan du selv aflevere op til 50 kilo affald gratis.

MERE INFORMATION
sermersooq.gl/da/2018/02/27/kom-godt-af-med-dit-affald

Sermersooq Affaldscenter
affald@sermersooq.gl
Tlf. 36 74 11