Borger

Intensiveret indsats mod børn og unge

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Hurtigere og bedre sagsbehandling skal sikre, at børn og unge får den hjælp de har krav på.

– Jeg er meget fortrøstningsfuld, siger direktør i Forvaltningen for Børn og Familie, Martha Lund Olsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har taget et nyt system og en ny fremgangsmåde til håndtering af underretninger om omsorgssvigt og mistrivsel i brug. Det skal give langt hurtigere og langt sikrere sagsbehandling i sager om udsatte børn og unge.

– Børnestøtteloven er den direkte anledning til, at vi gør det nemmere at aflevere en mistanke om omsorgssvigt eller mistrivsel, idet vi ensretter henvendelser om underretninger. Som kommune har vi sammen med forældre og resten af samfundet et stort ansvar for, at vores børn og unge får en tryg og sikker opvækst. Det nye system skal være med til at sikre, at vi fremover samler op på den gruppe af børn og unge, som er i fare for at få en skæv begyndelse på livet, siger Martha Lund Olsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har blandt andet oprettet en specialiseret underretningsvagt i Nuuk.

– Det betyder, at borgere og fagfolk har én indgang at henvende sig via. Tidligere er underretninger kommet ind på alle mulige måder og til mange forskellige medarbejdere i kommunen og det har ikke været optimalt nok, siger Martha Lund Olsen.

Alle instanser der arbejder med børn og unge er blevet inviteret til et orienteringsmøde omkring de nye tiltag fra Kommuneqarfik Sermersooq.

– Hvis man har mistanke om overgreb eller omsorgssvigt af børn og unge skal man underrette med det samme til kommunen. Alle underretninger bliver vurderet indenfor 24 timer. Den første vurdering afklarer, om kommunen skal handle akut eller om der er behov for yderligere undersøgelser, siger Martha Lund Olsen.

Kommuneqarfik Sermersooq har desuden udviklet en ny portal for borgere og fagfolk, så det bliver nemmere at underrette om mistrivsel. Du kan se den nye portal ved at trykke her: Bekymret for et barn