Borger

Forslag til Kommuneplantillæg 1A20-1, De tre søskende, Nuuk

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede på deres møde 22. marts 2018 at fremsende forslag til kommuneplantillæg i 6 ugers høring i perioden 28. marts – 9. maj 2018.

FORMÅL
Forslaget til kommuneplantillæg tager udgangspunkt i projektansøgningen »De tre Søskende, boliger i Nuuk, Svend Jungep Aqqutaa«, der forventes endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen 10. april 2018 i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016. I så fald at projektansøgningen ikke endeligt godkendes, annulleres den igangværende høring.

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at opføre ca. 60 nye boliger af varierende størrelse fordelt på 3 bygninger på 7 etager beliggende umiddelbart nord for tvillingetårnene ved Svend Jungep Aqqutaa. Planforslaget imødekommer boligmanglen i Nuuk igennem fortætning, som er et bærende princip for en bæredygtig byudvikling af Nuuk.

I forslaget er der endvidere indarbejdet en landskabsbearbejdning af byrummet mellem husene med bl.a. mistbænke, et shelter og klippestykker med tørv.

OFFENTLIG DEBAT
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 28. marts – 9. maj 2018.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 9. maj 2018 og skal rettes til:

Kommuneqarfik Sermersooq,
Anlægs- og Miljøforvaltning,
Postboks 1005, 3900 Nuuk eller
på mailadressen:
plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER

sermersooq.gl under høringsportalen
• Kommunens borgeservicecentre
• Ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00

Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen.

PDF