Borger

Serviceeftersyn til forvaltningen i Tasiilaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Er Kommuneqarfik Sermersooqs organisation i Tasiilaq bygget op på den måde, der giver borgerne den bedst mulige service? Det skal et nyt serviceeftersyn, som kommunen gennemfører i samarbejde med konsulenthuset Deloitte afgøre.

”Tasiilaq er det sted i kommunen, hvor vi bruger flest penge pr. indbygger, men det er samtidig et sted, hvor vi kan spore stor utilfredshed.  Det er en uholdbar situation, og som administration har vi selvfølgelig en forpligtelse til at gøre noget ved det,” siger kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen.

Processen med at undersøge Tasiilaqs behov og ønsker bliver gennemført i første kvartal af 2018 og vil blandt andet bestå af en workshop med de kommunale ansatte i Tasiilaq og af interviews med ledere og ansatte i Tasiilaq.

Desuden skal der gennemføres fokusgrupper og interviews med repræsentanter fra erhvervslivet og andre nøglepersoner i byen.

De indsamlede oplysninger skal bruges til at lave tre forslag til, hvordan en fremtidig enhedsforvaltning, der er baseret på lokale ressourcer, kan organiseres.  Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq skal derefter beslutte, hvilken model der skal anvendes.

”Det er tanken, at Tasiilaq på den måde skal blive foregangsby i Kommuneqarfik Sermersooq. Det bliver den første by, hvor vi organiserer os på en ny og mere effektiv måde,” siger Lars Møller Sørensen.

Det er tanken, at der skal gennemføres lignede processer i Kommuneqarfik Sermersooqs øvrige byer. Tasiilaq blev valgt som den første by, da der både blandt ansatte og borgere er et stort ønske om fornyelsen.