Borger

Kommuneplantillæg 1A1-5

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneplantillæg 1A1-5 blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse på mødet 9. januar 2018.

Formål

Kommuneplantillægget er udarbejdet, på baggrund af et ønske fra Selvstyret, om at sanere bygningerne B-461, B-462, B-1380, B-1381, B-1418, B-1419, B-453 og B-454 og derefter at opføre 10 nye kollegiebygninger i 3-4 etager med tilhørende infrastruktur.

En ny bebyggelse skal fremstå med en bevidst arkitektonisk udformning, der understøtter de målsætninger, som blandt andet afspejles i kommunens arkitekturpolitik. Bebyggelsen foreslås opført som en række mindre enklaver i en bymæssig og sammenhængende bebyggelsesstruktur. Hver bygning består af 4 sammenstillede boligenheder i 3 etager. Typologien er en bygningstype, der passer til detailområdets begrænsede bredde, og som i skala og form er jævnbyrdige med Kujalliit Kollegiets eksisterende stokke og som i udtryk svarer til de 4 senest opførte kollegiebygninger.

Kommuneplantillægget giver yderligere mulighed for at planlagte kyststi kan etableres som en stiforbindelse gennem området.

Samtidig er kommuneplantillæggets formål at samle alle fortsat gældende bestemmelser fra tidligere kommuneplantillæg, således at disse fremover kan læses i ét sammenskrevet kommuneplantillæg.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Klagevejledning

Ønsker man at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Finansdepartementet; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Planen kan læses her

Kommuneplantillægget kan læses på Landsbiblioteket, fås ved kommunens borgerservice, på kommuneplanens hjemmeside: www.sermersooq2028.gl eller ved henvendelse til Forvaltningen for Anlæg og miljø.

Download Kommuneplantillæg 1A1-5

Med venlig hilsen
By og Boligudvikling
Forvaltningen for anlæg og Miljø
Kommuneqarfik Sermersooq