Borger

En passioneret og skarpsindig Nuummioq har forladt os

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Mindeord om Hans Pavia Egede – af borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq.

Det er med stor sorg, jeg har modtaget meddelelsen om Hans Pavia Egedes død. Kun 63 år gammel forlader han os alt for tidligt.

Hans Pavia Egede var en idérig og initiativrig Nuummioq, som turde tænke stort. Vores hovedstad blev omdrejningspunktet for hans liv. I Nuuk var han født, i Nuuk voksede han op, og i Nuuk satte han sit aftryk. Som kommunalbestyrelsesmedlem i daværende Nuup Kommunea satte han sit store præg på byudviklingen og var med til at gøre Nuuk til en levende og driftig hovedstad.

Et både socialt og privat menneske
Hans Pavia Egede – af mange kendt som Tatta – blev født i 1954. Han var et menneske, der trivedes med mennesker omkring sig. Men han var på samme tid også et meget privat menneske, der sjældent havde lyst til at snakke om sig selv, men meget hellere ville lytte til de mennesker, han mødte på sin vej.

Han voksede op i en stor søskendeflok, og som den yngste i flokken nød han godt af kærligheden fra sine forældre, som gjorde ham til det generøse og følsomme menneske, han også var. Han gik i børnehave i Red Barnets børnehave og kom senere i folkeskole på Qorsussuaq (Seminarieskolen).

Han udviklede tidligt en interesse for forretning, handel og erhverv. Derfor tog han til Danmark for at uddanne sig på Ikast Handelsskole. Her valgte han butikslinjen, og med sin revisoruddannelse i baghånden fik han i de følgende år, da han vendte tilbage til Nuuk, stablet adskillige tiltag og ideer på benene – især inden for handel og fiskeri.

Matador og forretningsmand
Det er med et smil på læben, at jeg tænker på ham som en betydelig matador og forretningsmand i Nuuk. Sammen med Erik Heilmann drev han den første Kamik-forretning i hovedstaden. Senere kom han ind i trawler-branchen, og i 1984 etablerede han fiskerivirksomheden Polar Seafood sammen med Anders Brøns. En virksomhed, han senere forlod. Med stiftelsen af virksomheden var han med til at skabe en af de væsentligste virksomheder i Grønlands historie.

Jeg vil huske Hans Pavia Egede som en videbegærlig, initiativrig, passioneret og samfundsinteresseret igangsætter og politiker og som en foretagsom forretningsmand. Alle os, der har vores hverdag i Nuuk, skylder ham en stor tak. Han gik ofte forrest og viste, at intet er umuligt, hvis man yder en passioneret indsats for sit land og sin by. Han var med til at skubbe byudviklingen af Nuuk fremad, og han var med til at udvikle Grønland finansielt som iværksætter og idémand.

Han turde tænke stort
Hans Pavia Egede besad nemlig en unik evne til at tænke stort. Det var netop sådan, han kastede sig over udfordringer både politisk og erhvervsmæssigt. I og med hans interesser var mange og hans engagement bredt, gabte han over mange områder, og han havde altid en holdning eller idé klar inden for erhverv, politik eller sport. Tre felter, som fyldte en stor del af hans liv.

I kommunalbestyrelsen i Nuup Kommunea lagde han en kolossal og lidenskabelig indsats. Han kom tidligt ind i kommunalbestyrelsen og med sine betydelige poster i Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg satte han sit tydelige præg på Nuuk. Han var med til at sætte gang i byudviklingen af Nuuk og havde en stor andel i at Nuuk fik en helt ny bydel – den del af byen vi i dag kender som Qinngorput.

Han mestrede både de store tanker og de små detaljer, og med sin sans for detailplanlægning var han ekspert i at få alle vinkler af et område afdækket og kortlagt i kommunalpolitiske projekter.

Økonomiudvalget i Nuup Kommunea nød godt af Hans Pavia Egedes økonomiske skarpsindighed og forretningsmæssige tæft. Udvalget skabte gode og frodige rammer for erhvervslivet i hovedstaden.

En farverig personlighed
Udover at være en dygtig politiker og forretningsmand var Hans Pavia Egede en farverig personlighed, der på flere måder satte sit præg, på byen han elskede. Som inkarneret Nuummioq engagerede han sig i byen og i samfundet.

Han sad i KNR’s bestyrelse, i Grønlands Idrætsforbunds bestyrelse og havde gennem en årrække enorm betydning for ledelsen af idrætsforbundet. Fra tiden i trawlerbranchen var han ofte med til at sponsorere især sportslige arrangementer i hovedstaden. Han var desuden svensk honorærkonsul – en titel han bar med stolthed.

Han forstod at skabe glæde blandt sine nærmeste og sine omgivelser. Når der var korsang holdt han sig ikke tilbage, og det betød mindre, at alle toner måske ikke var lige rene hele tiden. Det var sjovt at være tæt på Hans Pavia Egede og i hans selskab.

En nysgerrig politiker
Hans Pavia Egede forblev nysgerrig gennem hele livet, hvilket hans partipolitiske liv vidner om.  Hans politiske karriere begyndte i Atassut, gik senere over Akulliit Partiiat, som han blandt andet repræsenterede i Landstinget 1991-1995, derefter tilbage til Atassut, før han endelig sluttede hos Inuit Ataqatigiit (IA). For mig fortæller det historien om en politiker, der var videbegærlig hele livet og som ikke var bange for at erkende, at hans politiske syn blev anderledes med årene. Et fra begyndelsen i udgangspunktet liberalt udsyn ændrede sig i små ryk gennem livet til at ende på et politisk ståsted, hvor det sociale aspekt blev tydeligere og vigtigere.

Efter Hans Pavia Egedes tid i kommunalbestyrelsen arbejde han de sidste år af sit aktive liv som kontorchef for IA’s Inatsisartut-gruppe. Med sin store erfaring og viden fra et langt liv med forretninger, økonomi og politik var Hans Pavia Egede en utrættelig og uvurderlig hjælp for IA.

De sidste år af sit liv tilbragte Hans Pavia Egede i Ebeltoft i Danmark.

Mine tanker og medfølelse går i dybeste respekt til Hans Pavia Egedes familie og venner.

Æret være hans minde.

Asii Chemnitz Narup