Borger

Bådene ved Eqinga-bugten skal fjernes

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Som tidligere annonceret via medierne skal bådene ved Eqinga-bugten fjernes. Bådejere, der stadig har en båd ved Eqinga-bugten ved Qinngorput, får hermed allersidste mulighed for at få fjernet bådene, der ligger i vandet. Det sker af hensyn til, at området er overgået til privat drift, og der skal søsættes pontonbroer. Derfor er det nødvendigt at få fjernet bådene. Bådene skal være fjernet senest 22. januar 2018.

De både, der ikke er fjernet senest den dag, vil blive fjernet af Kommuneqarfik Sermersooq på ejerens risiko og ansvar, hvor den efterfølgende regning for optagning bliver pålagt ejeren.

Har du spørgsmål omkring oplagsplads, kan du rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Arealmyndigheden på telefon: 36 70 00 til afdelingsleder, Vilhelm Lynge Hard, teknisk medarbejder, Andreas Mølgaard-Christiansen eller projektmedarbejder, Lillian Jensen.