Borger

Asii i Nytårstale: Brug for nye Ideer

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Udsatte børn fyldte størstedelen af nytårstalen, fra borgmesteren i Kommuneqarfik Sermsooq.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup havde viet størstedelen af årets nytårstale til socialt udsatte børn.

Borgmesteren konstaterede at den omfattende indsats der er blevet foretaget ikke bare i Kommuneqarfik Sermersooq , men i hele landet ikke har haft den ønskede effekt, og at der derfor er brug for nytænkning.

”Vi må gå nye veje. Udvikle nye måder, at håndtere de vanskelige situationer på.

Mit ønske er, at vi skaber trygge, stabile hjem for disse børn, hvor de kan have en tilknytning hele deres barndom og ind i voksenlivet – hele livet. Ligesom børn i stærke familier har tilknytning til deres familie hele livet.

Ikke ”institutioner” i sædvanlig forstand. Men et hjem! En base i livet”, sagde sermersooqborgmesteren.

Asii Chemnitz Narup advarede samtidig mod at tror at det bliver nemt at løse opgaven med socialt udsatte børn.

”Der er ingen nemme løsninger. Hverken for kommunerne eller for Inatsisartut. Og alting tager tid, og det tager som regel også noget tid, før der viser sig klare konkrete målbare resultater af indsatser på det sociale område.

De gode intentioner og høje målsætninger gør det simpelthen ikke alene. Og det er absolut vigtigt, at også forældre er med i det arbejde”, sagde Asii Chemnitz Narup.

Borgmeteren påpegende at en ottendel at Kommuneqarfik Sermersooq budget i dag går til anbragte børn, og at udgifterne må forventes at vokse i de kommende år.

Se borgmesterens nytårstale her.