Borger

Virksomheder: Bøvl og manglende arbejdskraft hæmmer væksten

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Sermersooq Business Council (SBC) har for første gang udarbejdet en analyse af erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Nuuk.

Hvad er forventningerne til næste år? Hvad fokuserer ledelsen på? Og hvilke faktorer hæmmer væksten i din virksomhed?

Det er nogle af de spørgsmål, som to nye analyser, en Konjunkturanalyse og en Kompetenceanalyse, fra Sermersooq Business Council forsøger at give svar på.

Analysen er baseret på spørgeskemaer udfyldt af 191 virksomheder i Nuuk, hvilket svarer til 16,3 procent af byens virksomheder. Spørgeskemaerne er efterfølende blevet fulgt op med interviews med en række virksomhedsledere.

Analyserne blev tirsdag overdraget fra SBC til Kommuneqarfik Sermersooq, der som myndighed nu kan anvende konklusionerne i det daglige arbejde med at skabe grobund for vækst i kommunen.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, er glad for initiativet fra erhvervsrådet.

”Alt for mange beslutninger her i landet bliver truffet på baggrund af antagelser og gæt. Derfor hilser jeg alle forsøg på at skaffe reel viden velkommen,” siger Asii Chemnitz Narup.

I analysen havde virksomhederne mulighed for at vælge mellem 12 forskellige potentielle væksthæmmende faktorer.  I det store hele var der dødt løb mellem de enkelte faktorer. De to, der fik flest stemmer, var imidlertid mangel på langsigtet planlægning og for langsommelig sagsbehandling hos det offentlige.  Mange virksomheder pegede også på manglende arbejdskraft som væksthæmmer.

”Det er dejligt at se, at analysen viser, at vi har prioriteret rigtigt. Vi har netop satset på langsigtet planlægning og korte sagsbehandlingstider, og vi har allerede opnået markante forbedringer. Det er vores mål at være en kommune, der gør det nemt at drive virksomhed og skabe arbejdspladser,” siger Asii Chemnitz Narup.

Kommuneqarfik Sermersooq har i dag som den eneste myndighed i Grønland en detaljeret 12-årsplan for anlægsinvesteringer. Samtidig har blandt andet Areal- og Bygningsmyndigheden i kommunen oprustet med nyansættelser og efteruddannelse.

Det er tanken, at der skal foretages en ny Konjunkturanalyse og en ny Kompetenceanalyse i Nuuk en gang om året, lige som analysen efter planen, på længere sigt, skal udbredes til at omfatte hele Kommuneqarfik Sermersooq.