Borger

Sermersooq: Politisk opbakning til skole-udvikling

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Politikere og fagfolk i Kommuneqarfik Sermersooq mødtes i sidste uge for at drøfte udvikling i folkeskolen.

Skoleinspektører og viceskoleinspektører fra hele Kommuneqarfik Sermersooq, skoleforvaltningen, udvalgsformænd og borgmesteren brugte i sidste uge to dage sammen på Hotel Hans Egede for at drøfte, blandt andet: kvaliteten i undervisningen, status for skolevæsenet, skolernes virksomhedsplaner og forældresamarbejde.

Formålet med seminaret var, at drøfte hvilke metoder og redskaber der kan bidrage til øget læring og trivsel, og hvilken udfordringer skolerne oplever i relation til at opnå dette. De to dage blev også brugt på at inspirere hinanden og give indblik i skolernes arbejde.

“I den politiske samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit er folkeskolen et meget vigtigt fokusområde. Vi anerkender at hver skole har deres specifikke udfordringer for at opnå bedre resultater og øget trivsel. Da de kommende års tiltag skal tilpasses den enkelte skole, var det vigtigt for mig som borgmester, at deltage i et fællesseminar for skolernes ledelser og udvalg for børn og skole”, siger Asii Chemnitz Narup.

Kommuneqarfik Sermersooq har 16 skoler, 8 by skoler og 8 bygdeskoler. Skolerne er meget forskellige, og har derfor også forskellige udfordringer.

Nukánguak’ Kristiansen, viceskoleinspektør på Tasiilami Alivarpik, kæmper hver dag med at skaffe uddannede lærere, der ønsker at bo i Tasiilaq.

”Vi skal være bedre til at gøre reklame for os selv. De lærere der kommer til Tasiilaq føler virkeligt, at der er brug for dem og at de gør en forskel”, siger Nukánguak’ Kristiansen.

Seminaret skal munde ud i, at Forvaltningen for Børn og Skole udarbejder en liste med udfordringer og forslag til løsninger på disse. Listen kan danne udgangspunkt for videre politisk drøftelse samt angive fokuspunkter i forvaltningens og skolernes arbejde med, at forbedre elevernes læring og trivsel.

Formanden for Udvalg for Børn og Skole, Nivi Olsen: ”Politisk har vi i hvert fald noget at kæmpe for og det er vigtigt at vi tager kampen op. Politisk skal vi have drøftet, hvad vi kan gøre for at bakke skolerne op”, siger hun.