Borger

Invitation til informations- og debatmøde om Majoriaq

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

MAJORIAQ, ONSDAG 13. DECEMBER KL. 16.30-18.00.

Kære erhvervsdrivende

1. januar 2017 trådte Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre i fuld kraft. 2016 blev brugt som implementeringsår for loven.

Overordnet set indeholder loven en organisatorisk sammenlægning af de tidligere Piareersarfiit og arbejdsmarkedskontorer – De nye institutioner hedder nu Majoriaq.

Formålet med Majoriaq er, at der foretages en bedre, mere effektiv og ensartet sagsbehandling af arbejdsledige borgere, uanset hvor i landet de befinder sig, samt en bedre servicering af erhvervslivet, særligt i forhold til, at sikre, at arbejdsstyrken har de kompetencer som erhvervslivet efterspørger.

To hovedpunkter i loven er henholdsvis et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsesindsatserne, og et tættere samarbejde mellem det kommunale offentlige og erhvervslivet.

På den baggrund vil vi gerne invitere til et informations- og debatmøde, hvor det specifikke samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet kan debatteres. Vi vil i særlig grad gerne høre om erhvervslivets egne bud på muligheder og udfordringer lokalt, regionalt og nationalt.

På mødet vil der være deltagelse af repræsentanter fra Kommuneqarfik Sermersooq og fra Selvstyret.

Vel mødt!

PDF