Borger

Et trygt sted for kvinder og børn

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Indvielse: I dag får Tasiilaq et krisecenter. Krisecentret er et akuttilbud til voldsramte kvinder og børn.

Det nye krisecenter tilbyder overnatningsmuligheder til kvinder og børn, der har været udsat for vold og akut har brug for et trygt og sikkert sted at opholde sig.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq satte i budgettet for 2016 penge af til etablering og drift af et krisecenter i Østgrønlands største by. Krisecentret er samtidig blevet til virkelighed i samarbejde med projektet ”Kattunneq – Grønlands Krisecentre”.

”Kattunneq – Grønlands Krisecentre” er et dansk-grønlandsk samarbejde mellem Mary Fonden, Danner, de grønlandske krisecentre, Mælkebøttecentret, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen samt OAK Foundation Denmark. Projektet fokuserer på at styrke indsatsen mod partnervold og på at opkvalificere og kompetenceudvikle ledere og medarbejdere på de grønlandske krisecentre.

På krisecentret i Tasiilaq kan kvinder og børn få beskyttelse og husly i akutte situationer, hvor de har været udsat for vold eller er i fare for at blive ramt af vold. Efterfølgende hjælper familievejledere i krisecentrets trygge omgivelser de voldsramte kvinder. De ansatte tilbyder samtaler om parforhold og andre livsforhold.

”Desværre er mange kvinder ramt af vold i hjemmet. Det rammer ikke blot kvinderne, men i mange tilfælde også børnene. Det siger sig selv, at det er en ulykkelig og trist situation. Derfor er det rigtigt glædeligt, at vi fra og med i dag kan tilbyde tryghed og sikkerhed til kvinder og børn i Tasiilaq, der har et akut behov for beskyttelse. I dag er en god dag,” siger Uju Petersen (IA), formand for Udvalg for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det lokale kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) holdt tale ved åbningen af krisecentret, hvor politi og sundhedsvæsen også var til stede.

Det nye krisecenter har fået navnet ”Naaqqavi”.