Borger

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 20B5-1 Paamiut Erhvervs- og Havneområde

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneplantillæg 20B5-1 blev vedtaget af Kommuneqarfik Sermersooqs kommunalbestyrelse på mødet 5. september 2017.

Formål
Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en projektansøgning for at muliggøre en udvidelse af havnearealerne i Paamiut Nordhavn fra cirka 4,5 hektar til 7,8 hektar. Området udlægges hermed til erhvervs- og havneerhverv i form af produktionsvirksomhed, fiskeindustri, håndværk, kajanlæg, lager og administrationsbygninger, der er nødvendige for havnens og virksomhedernes drift – samt midlertidig stenbrud. Dette er alt i overensstemmelse med den vedtagne kommuneplan.

Planen kan læses her
Kommuneplantillægget kan læses på Landsbiblioteket, fås ved kommunens borgerservicecentre, på kommuneplanens hjemmeside www.sermersooq2028.gl eller ved henvendelse til Forvaltningen for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.