Borger

Effektivisering i forvaltningen for Børn og Familier

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Forvaltningen for Børn og Familier omstruktureres og det betyder blandt andet mere specialiserede socialfaglige teams og bedre beskyttelse af de udsatte børn.

Indsatsen overfor udsatte børn og familier skal forbedres og derfor sker der en ny organisering af myndighedsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

Udviklingschef Helene Horsbrugh: – Den nye organisering kommer til at betyde mere specialiserede socialfaglige teams, hvilket giver mere effektiv sagsbehandling og derfor i sidste ende bedre beskyttelse af de udsatte børn, som jo er vores primære mål.

Tættere samarbejde

I dag er der tre forskellige børne- og familieafdelinger i henholdsvis Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Og fremadrettet bliver der kun én afdeling.

– For medarbejderne kommer det til på langt sigt at betyde tættere samarbejde med kollegerne i de øvrige byer, ligesom det kommer til at betyde mere daglig, faglige ledelse. Det er en forandring, de selv har efterspurgt, siger Helene Horsbrugh.

Organiseringen kommer til at gå på tværs af byerne for at sikre, at alle borgere får samme serviceniveau, uanset hvor de bor. Organiseringen skal også sikre, at det alle steder i kommunen bliver muligt at overholde kravene i loven om at støtte børn, i særdeleshed de nye tidsfrister og kravene om socialfaglige undersøgelser og handleplaner.