Borger

Det første hold specialarbejdere i fiskeindustrien får deres kursusbeviser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

I et konferencelokale på Hotel Hans Egede, pyntet op til jul, fik 8 kursister overrakt deres diplomer på en ny uddannelse.

Som det første hold i en nyoprettet uddannelse får 8 ansatte i Polar Seafood og Kitaa Seafoods fiskefabrikker deres beviser på, at de har gennemført det første modul i specialarbejder i fiskeindustrien. Uddannelsen, der består af fire moduler, er et tiltag der skal opkvalificere arbejdsstyrken i landets fiskeindustri.

Fiskefabrikkerne i hele landet har et stort behov for kvalificeret og stabil arbejdskraft, som kun stiger i disse år, hvor flere virksomheder åbner nye fiskefabrikker. For at imødegå dette, har Polar Seafood og Kitaa Seafood, i samarbejde med Majoriaq Nuuk og INUILI, oprettet uddannelsen specialarbejder i fiskeindustrien. Det er et kursus, finansieret gennem PKU-midlerne (Projekt Kompetenceudvikling for Ufaglærte), fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi.

Ifølge Inger Jensen fra INUILI, har man hentet inspiration i en ny dansk uddannelse som industrioperatør. Kurset er en forsøgsordning, som i 2018 vil starte som en egentlig uddannelse, med lærlingekontrakter og INULI forventer at der vil være tilstrækkeligt med elever fra begyndelsen.

”Det her startede som et ønske fra fiskeindustrien. Det er Royal Greenland der i sin tid lavede et oplæg til INUILI om at man manglede en grunduddannelse for unge mennesker,” siger Inger Jensen og fortsætter at ”dette kursus vil udstyre kursisterne til at kunne håndtere de nye maskiner, der i disse år bliver taget i brug på fiskefabrikkerne.”

Kurset dækker også fag som matematik og fysik, samt sprogfag som dansk og engelsk, der gør at kursisterne senere kan tage på kurser i udlandet og certificere sig på de maskiner de arbejder på. Kurset giver også adgang til den to-årige uddannelse som procestekniker, som foregår på INUILI.

John Holm fra Nuuk var en deltagerne i kurset og han har planer om at tage resten af modulerne der kommer til foråret. ”Jeg håber også at de andre fortsætter deres forløb. Det har været et godt kursus og det jeg var mest glad for var de dele der handlede om projektering,” siger John Holm.

Det har været, ifølge INUILI, 8 topmotiverede kursister der gennemførte kurset, som udviste flot og stabilt fremmøde igennem forløbet.

INUILI har meddelt at modul to og tre bliver afholdt i foråret 2018.