Services

Budget 2018: Nye biler til brandvæsenet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq er gået i gang med at fremtidssikre kommunens redningsberedskab.

Sektorplanen for Redningsberedskabet er blevet vedtaget og det betyder blandt andet, at vognparken skal udskiftes. Der skal investeres minimum 25 millioner kroner i perioden frem til og med 2021.

Sektorplan for Redningsberedskabet indeholder også udbygning og opførelse af brandstationer i Tasiilaq og Nuuk, udskiftning og nyanskaffelser indenfor brandmateriel og udrykningskøretøjer, og ikke mindst uddannelse af hele brandkorpset.