Borger

Budget 2018: Flere sagsbehandlere til førtidspensionister

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der er blevet afsat 600.000 kroner til ansættelse af sagsbehandlere til arbejdsevnevurdering af førtidspensionister og førtidspensionsansøgere.

Sidste år blev der overført en stilling til Tasiilaq til Majoriaq´s arbejdsevnevurderingsopgaver og der blev ansat 1 sagsbehandler i Nuuk. De 600.000 kroner skal benyttes til 2 yderligere ansættelser, i Paamiut og i Nuuk.

I henhold til førtidspensionsloven skal førtidspensionister igennem en arbejdsevnevurdering hvert 5 år. Nogle førtidspensionister kommer tilbage på arbejdsmarkedet, mens andre af ansøgerne fastholdes i arbejdsmarkedet.