Services

Borgerne i fokus

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq Paamiut har igangsat flere tiltag for at yde endnu bedre service overfor borgerne, uanset hvor borgerne bor. Borgerservice har blandt andet effektiviseret de interne arbejdsgange og der er sat nogle servicemål op til fordel for borgerne.

En række borgere i Paamiut har klaget over borgerservice i Paamiut Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq bestræber sig på at yde den bedste service overfor borgerne og tager alle henvendelser alvorligt.

Det er yderst vigtigt, at borgerne skal være i centrum og at de skal opleve en god og kompetent service.

Med venlig hilsen

Paamiut Kommuneqarfik Sermersooq