Borger

Sermersooq: Omsorgssvigt præger budgettet

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Næste års budget for Kommuneqarfik Sermersooq blev enstemmigt vedtaget. Det indeholder et overskud på 12 millioner kroner og uændret skat.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq vedtog tirsdag den 21. november et budget med et overskud på 12 millioner kroner. Det er cirka halvdelen af det overskud på 25 millioner kroner, som kommunen normalt budgetterer med, men historien bag tallene er en massiv intensivering af indsatsen for udsatte børn og unge.

Området er blevet tilført 60 millioner kroner til anbringelser uden for hjemmet, så det samlede budget til det område er 203 millioner kroner. Det betyder, at en ottendedel af hele kommunens budget nu bliver brugt på anbragte børn og unge.

”Det er med blandede følelser, vi har lagt dette års budget. Jeg er glad for, at vi har mulighed for at bevillige de nødvendige midler, og jeg er stolt af, at vi i kommunalbestyrelsen aldrig har sagt nej til en bevilling til udsatte børn, men det gør mig trist, at behovet hvert år vokser,” siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

Udover de 60 millioner kroner til anbringelser indeholder dette års budget også nye bevillinger på 13,5 millioner kroner til at styrke sagsbehandlingen for udsatte børn og unge.

Der er afsat 7,5 millioner kroner til at gennemføre den udviklingsplan for børneområdet, der i efteråret blev sat i værk for at forbedre kvaliteten af arbejdet på området. Desuden er der afsat 6 millioner kroner til en generel styrkelse af Forvaltningen for Børn og Familie.

”Vi slog fast i vores samarbejdsaftale efter valget i april, at børnene skal have den allerhøjeste prioritet i denne valgperiode. Det betyder selvfølgelig, at der skal tilføres midler til området. Alt andet ville være utroværdigt. Det er imidlertid dejligt at se, at hele kommunalbestyrelsen bakker op om vores målsætninger,” siger Asii Chemnitz Narup.

Budgettet for 2018 blev vedtaget i enstemmighed. Det indeholder et overskud på 12 millioner kroner og en uændret kommunal skatteprocent på 26.