Borger

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 4A8-1, Ningitsivik, Nuuk, Qinngorput bydel

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget »Kommuneplantillægget 4A8-1,Ningitsivik, Nuuk« på mødet den 21. november 2017.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre byudvikling og opførelsen af cirka 100 nye boliger i Qinngorput. Kommuneplantillægget udlægger byggefelter til enfamile-, dobbelt- og rækkehuse, da forvaltningen oplever en massiv efterspørgsel på netop disse typologier. Endvidere har kommuneplantillægget det formål, at den nye bebyggelse og udvikling af boligområdet skal ske under hensyntagen til områdets eksisterende landskabelige kvaliteter. Derudover vil forslaget sikre, at den nye boligbebyggelse forbindes med en fremtidig kyststi.

RETSLIGE FORHOLD
Når det vedtagne kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplantillæggets bestemmelser, jvf. Planlovens § 30.

KLAGEVEJLEDNING
Ønsker du at klage over Kommunalbestyrelsens beslutning, skal klagen rettes til Naalakkersuisut: Naalakkersuisut, Finansdepartementet; Landsplanafdelingen; Postboks 1037, 3900 Nuuk.

Klagen skal indgives senest 8 uger efter denne annoncering.

PLANEN KAN LÆSES HER
Kommuneplantillægget kan læses på Landsbiblioteket, fås ved kommunens borgerservicecentre, på kommunens hjemmeside sermersooq2028.gl eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.

PDF