Borger

Budget 2018: Penge til udsatte børn og unge

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq sætter blandt andet penge af til at styrke misbrugsbehandlingen og kriseberedskabet i kommunen.

Kommunalbestyrelsen prioriterer børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq i næste års budget. Her følger et overblik over nogle af de tiltag, der er en del af Budget 2018.

Misbrugsbehandling

Kommuneqarfik Sermersooq oplever et stigende behov for misbrugsbehandling til børn og unge under 18 år, som misbruger rusmidler. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at hjælpe denne gruppe, da et relevant misbrugsbehandlingstilbud ikke eksisterer.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at indgå et tæt samarbejde med Allorfik, Videnscenter om Afhængighed, og sundhedsvæsenet omkring relevant misbrugsbehandling til børn og unge. Der er afsat én million kroner på budgettet i 2018 og 800.000 kroner pr. år fremover. Det er en opjustering på to medarbejdere.

Overvåget samvær

Der er behov for en mere systematiseret indsats i forhold til børn og unge, der skal have overvåget samvær med deres forældre. Overvåget samvær sikrer barnets ret til kontakt med sin biologiske familie. Kommuneqarfik Sermersooq varetager barnets tryghed under samværet.

Der er afsat 300.000 kroner, hvilket svarer til en ekstra medarbejder på området, i næste års budget og årene fremover.

En ekstra ungerådgiver

Kommuneqarfik Sermersooq har en række ungerådgivere. Ungerådgiverne hjælper unge, som er visiteret til et udviklingsforløb i kommunen. Hjælpen er for eksempel at få den unge væk fra misbrug og kriminalitet. Mere og mere af ungerådgivernes tid går til at assistere unge ved afhøringer, til deltagelse i retten og til surrogatanbringelser.

Derfor opnormerer Kommuneqarfik Sermersooq området med en ekstra medarbejder for at sikre, at den ekstra arbejdsbyrde ikke går ud over kommunens visiterede børn og unge. Der er afsat 300.000 kroner i Budget 2018 og i årene fremover.

Bedre kriseberedskab

Kommunen opprioriterer kriseberedskabet til børn og unge. Det drejer sig for eksempel om psykisk førstehjælp til børn og unge, der befinder sig i større og akut opståede kriser.

800.000 kroner i næste års budget og i de kommende år sikrer midler til rejseomkostninger, supervision og kursus til krisehjælpere.