Borger

Budget 2018: 800.000 kroner til snerydning

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq vil hjælpe ældre og handicappede med snerydningen.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget at afsætte 800.000 kroner til hjælp med snerydning til ældre og handicappede, hvor ingen på adressen selv er i stand til at løse opgaven. . Hjælpen er beregnet til at skulle bruges på dage med kraftig snefald.

Kommuneqarfik Sermersooq har en vision og et mål om, at ældre og handicappede bliver boende i egen bolig så længe som muligt. For at føre det ud i livet er det afgørende, at de berørte borgere, selv kan komme ind og ud af deres bolig.

Det kan være vanskeligt i perioder med meget sne. Med initiativet håber kommunalbestyrelsen at kunne lette tilværelsen for ældre og handicappede i kommunen.

Lokale variationer

Kommuneqarfik Sermersooq dækker et stort geografisk område, og det betyder, at der er store lokale forskelle, når det kommer til muligheden for at tilbyde snerydning til borgerne. Af den grund kan ordningen være i form af enten snerydning eller hjælp til indkøb.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked anslår, at der er omkring 45 borgere i kommunen, der har behov for ordningen.

Snerydning eller hjælp med indkøb tilbydes ældre og handicappede, der ikke bor sammen med personer, der kan udføre opgaverne. Bor du i et boligselskab, der står for at løse opgaven med snerydning for din bolig, kan du ikke blive visiteret til hjælpen.

Når ordningen har kørt i 2018, vil kommunen vurdere, hvad det helt præcist koster at gennemføreordningen. Indtil videre er der afsat 800.000 kroner til snerydning til ældre og handicappede i 2018.