Borger

Underskrifter på samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup og kommunens fire bygdebestyrelsesformænd har underskrevet samarbejdsaftale for indeværende valgperiode.

Tirsdag morgen satte borgmesteren og de fire bygdebestyrelsesformænd deres underskrift på en ny samarbejdsaftale.

Aftalen synliggør og præciserer kommunalbestyrelsens, bygdebestyrelsernes og kommunalforvaltningens roller. Samtidig skaber aftalen gennemsigtighed omkring anvendelsen af midler stillet til rådighed af Kommunalbestyrelsen.

To punkter er gjort tydeligere sammenlignet med aftalen fra seneste valgperiode.

Direktionen i Kommuneqarfik Sermersooq bliver pålagt at foretage høringer hos bygdebestyrelserne i sager med ændringer, der har konsekvenser for bygderne.

Derudover bliver den administrative sagsgang tydeliggjort. Borgmestersekretariatet vurderer bygdebestyrelsernes forslag og henvendelser og beslutter om sagsbehandlingen skal ske administrativt eller politisk – eller om henvendelsen skal videresendes til relevante forvaltningsdirektører.

Læs samarbejdsaftalen

Fakta
Kommuneqarfik Sermersooq har fire bygdebestyrelser.

Bygdebestyrelsen for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq. Formand Justus Poulsen.

Bygdebestyrelsen for Kuummiit og Sermiligaaq. Formand Peter Nathanielsen.

Bygdebestyrelsen for Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat. Formand Manassinnguak Noahsen.

Bygdebestyrelsen for Arsuk. Formand Niels Peter Mikaelsen.