Borger

Opbevaring af fyrværkeri er ulovligt

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Der er fundet fyrværkeri i store mængder i tre containere i Nuuk i forbindelse med rømning af containerpladsen bag Nuuk Imeq ved Admiralitetsøerne.

En af containerne indeholdt adskillige tons fyrværkeri, mens to andre containere også rummede store mængder fyrværkeri.

Kommuneqarfik Sermersooq ser med stor alvor på fundet og oplaget af fyrværkeri:

”Oplag af fyrværkeri er på ingen måde tilladt. Fyrværkeri i så store mængder udgør en alvorlig risiko for de folk, der arbejder på stedet og for befolkningen generelt. I tilfælde af brand kan fyrværkeriet forårsage alvorlige eksplosioner,” siger Vilhelm Lynge Hard, afdelingsleder i Forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Kommuneqarfik Sermersooq er i øjeblikket i gang med at flytte containere til den nye containerplads Isuliffik i Qinngorput. Hverken her eller andre steder er det tilladt at oplagre fyrværkeri, da det udgør en sikkerhedsrisiko for borgere og bebyggelse.

Kommuneqarfik Sermersooq har anmeldt det ulovlige oplag af fyrværkeri til politiet. Fremtidige fund af fyrværkeri bliver også anmeldt til politiet.