Borger

Nivi: Usandheder gavner ikke børnene

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq tager skarp afstand fra påstande om, at udenlandske pædagoger får bedre vilkår end grønlandske.

”Politisk plat på en alvorlig situation.” Sådan betegner formanden for Kommuneqarfik Sermersooqs Udvalg for Børn og Skole den debat, der i de seneste to dage har kørt på Facebook om tilkaldte pædagoger i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Det værste er, at hverken organisationer eller politikere interesserer sig for den store personalemangel, vi oplever i vores daginstitutioner. De synes kun at være interesseret i skabe splid på et forkert grundlag,” siger Nivi Olsen (D).

Kommuneqarfik Sermersooq mangler i øjeblikket 52 pædagoger i sine daginstitutioner (0-6 års-området). I de seneste år har kommunen iværksat en lang række tiltag for at tiltrække uddannede pædagoger. Blandt andet er pædagogstillinger i en periode blevet slået op med bolig, men det har ikke hjulpet. På den baggrund udtalte Nivi Olsen tirsdag til KNR, at kommunen vil gøre en indsats for at tiltrække nyuddannede danske pædagoger.

Det har fået en enkelt af kommunalbestyrelsens oppositionspolitikere til tasterne. På Facebook har han påstået, at tilkaldte pædagoger har lettere ved at få personalebolig end de hjemmehørende. Den samme politiker har påstået, at de tilkaldte pædagoger får højere løn end de hjemmehørende.

”Vi har i de seneste to år givet over 50 personaleboliger til ansatte på daginstitutionsområdet. Kun i ét tilfælde er der blevet givet bolig til en tilkaldt medarbejder, og vi giver naturligvis de samme vilkår til alle vores ansatte på daginstitutionsområdet. Det bør en kommunalpolitiker også vide,” siger Nivi Olsen.

Historien har nu fået sit eget liv på Facebook, og flere hundrede forargede personer har kommenteret, ofte i en rasende tone.

”I de seneste dage har jeg været udsat for en lang række ubehagelige opslag på Facebook, og jeg har modtaget en lang række ubehagelige beskeder. Det skal jeg nok overleve – det har jeg prøvet før – det, der virkelig gør mig trist, er, at disse usandheder gør det sværere for os at løse et problem, der berører alle kommunens børn,”  siger Nivi Olsen.