Services

Husk arealtildeling til din båd

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Det er efterår, og vinteren er lige om hjørnet. Det er også den tid, hvor bådejere begynder at tage deres både op til vinteroplag. Kommuneqarfik Sermersooq informerer om følgende forhold angående bådoplag.

Husk at søge om midlertidig arealtildeling
Du skal som bådejer vide, at du skal have en arealtildeling, inden du tager båden op – jævnfør Inatsisartut-lov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse § 37; ”Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra Arealmyndigheden, jf. dog § 38, stk. 4”.

Såfremt det i kommuneplanen er nedfældet, at der i området, hvor man søger arealtildeling, er mulighed for bådoplag, kan der udstedes en midlertidig arealtildeling, der gælder frem til 1. juni det efterfølgende år.

Vær opmærksom på afstandsbestemmelser
Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Arealmyndigheden, oplever jævnligt, at bådejere stiller både klods op af en bygning. I Bådregulativ for Kommuneqarfik Sermersooq punkt 3 står: ”For henstilling af en båd ved en bygning fastsættes af sikkerhedsmæssige grunde følgende krav til afstande:

Punkt 3, afsnit 3: ”En båd med en længde på over 20 fod dog højst 26 fod, skal holde en afstand på mindst 2,0 meter fra den pågældende bygning”.

Punkt 3, afsnit 4; ”En båd, der placeres ved en bygning i henhold til ovenstående, skal i forhold til nabobygning overholde en grænseafstand på mindst 2,5 meter”.

Kommuneqarfik Sermersooq fører tilsyn
Ansatte fra Kommuneqarfik Sermersooq fører i den kommende tid tilsyn omkring oplag af både. Kommunen udsteder påbud, såfremt bådene ikke følger forskrifterne nævnt i ovenstående.

Yderligere oplysninger:
Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Arealmyndigheden
Afdelingsleder, Vilhelm Lynge Hard, tlf. 36 76 42, vilh@sermersooq.gl
Teknisk medarbejder, Andreas Mølgaard-Christiansen, tlf. 36 74 49, amch@sermersooq.gl
Projektmedarbejder, Lillian Jensen, tlf. 36 74 23, lije@sermersooq.gl

PDF