Borger

Flytning af genbrugscontainerne: Multiværkstedet og Kofoeds Skole overtager genbrugscontainere

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Nuuk: Fra den 1. november overtager Multiværkstedet sammen med Kofoeds Skole de populære genbrugscontainere. De har indtil nu været placeret ved Affaldscenteret/Forbrændingen.

Kommuneqarfik Sermersooq er en grøn kommune og ønsker at fremme genbrug og sortering af affald. Derfor er der etableret to stk. 20-fods-containere ved Affaldscentret, hvor virksomheder og borgere kan aflevere møbler til direkte genbrug.

Ordningen er flittigt brugt. Hver dag bliver et stort antal møbler og andre genstande afleveret. Det medfører masser af trafik i området, hvor der dagligt bliver håndteret cirka 60 tons affald.

”Trafikken omkring genbrugscontainerne giver sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, idet der kører meget tung trafik, der skal aflevere affald. Oven i det henter eller afleverer mange børnefamilier effekter til genbrug. Dermed ligger gode effekter såsom møbler side om side med affald. Det er ikke særlig indbydende, og genbrug fortjener bedre omgivelser. Vi tror på, at Multiværkstedet og Kofoeds Skole kan levere det,” siger Frank Rasmussen, fagchef for Drift og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq.

Genbrugscontainerne bliver 1. november flyttet til pladsen mellem Multiværkstedet og Kofoeds Skole. De to institutioner holder til på Industrivej 2A og 2B. Dermed bliver genbrug og affald i fremtiden klart adskilt.

”Det giver rigtig god mening, at Multiværkstedet og Kofoeds Skole overtager genbrugscontainerne, hvilket også giver mulighed for beskæftigelse af brugerne. De kan istandsætte møbler, der ellers ville være blevet smidt ud, og dermed genbruger vi mest muligt. Det er helt i tråd med vores ønske om en grøn kommune, og Affaldscentret kan udelukkende koncentrere sig om håndtering af affald,” siger Malene Lynge (IA), udvalgsformand for Anlæg og Miljø.

Genbrugscontainernes åbningstider og brug vil være på Multiværkstedets og Kofoeds Skoles præmisser. De har ret til at afvise effekter, de betragter som affald. Affald skal i stedet afleveres på Affaldscentret.