Borger

Asii underskriver erklæring

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, benyttede Arctic Circle i weekenden i Reykjavik til at underskrive Arctic Mayors Declaration.

Et dokument hvori i alt 10 borgmestre fra arktiske byer kommer med en lang række opfordringer til udviklingen af Arktis og samtidig fremsætter et ønske om at blive taget med på råd, når nationale og internationale organisationer i fremtiden udarbejder deres arktiske strategi.

Underskriften faldt søndag morgen efter en debat om udvikling af arktiske byer, der er modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Asii Chemnitz Narup har i weekendens løb talt til to arrangementer, der satte fokus på udviklingen i Arktis i et lokalt perspektiv. Det første fandt sted fredag aften og handlede mere generelt om de udfordringer, der i dag møder de arktiske byer.

”Det er blevet klart for mig, at alle byer i Arktis deler en række udfordringer. Vi oplever for eksempel alle fraflytning af unge mennesker og udfordringer med at skaffe arbejdskraft, men samtidig er der en lang række udfordringer, der ændrer sig fra område til område,” siger Asii Chemnitz Narup og påpeger, at netop de store forskelle gør det nødvendigt at inddrage lokale kræfter, når der laves planer for Arktis.

Efter at have brugt weekenden med at diskutere udvikling med sine arktiske kollegaer er Sermersooq-borgmesteren blevet bekræftet i, at den strategi, en enig kommunalbestyrelse i hovedstadskommunen har lagt, er rigtig.

”I Kommuneqarfik Sermersooq og i Nuuk har vi god grund til at være tilfredse med udviklingen. Vi har nemlig sat gang i en udvikling mod at løse en lang række af vores problemer – som mangel på boliger og infrastruktur – mens  andre byer overvejer, hvordan de skal løses.  Derfor var det også min helt klare opfordring til de andre borgmestre, at de tager fat, i alle de udfordringer de kan løse alene og ikke venter på, at andre løser problemerne for dem,” siger Asii Chemnitz Narup.

De øvrige ni borgmestre, der underskrev Arctic Mayors Declaration gjorde det på et møde i Anchorage, Alaska, først i maj i år.