Borger

Affaldssortering er nøglen til en grøn kommune

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

På de mobile miljøstationer hjælper ansatte i kommunen dig med at sortere dit affald.

De mobile miljøstationer kører fra i dag rundt i Nuuk og giver dig mulighed for at komme af med dit storskrald tæt på din bolig. På miljøstationerne skal du aflevere dit storskrald i fraktioner. Og det er der en rigtig god grund til.

Det fortæller udvalgsformand for Anlæg og Miljø, Malene Lynge (IA):

”Kommunalbestyrelsen arbejder for en grøn Kommuneqarfik Sermersooq. Derfor har kommunens Affaldscenter iværksat en række tiltag. Et af tiltagene er de mobile miljøstationer, som for tredje gang tager turen rundt i Nuuk. Nøgleordet til at få en grøn kommune er affaldssortering – både på denne tur og generelt. Når affaldet bliver sorteret korrekt, sikrer vi, at mest muligt kan blive genbrugt, og at naturen ikke tager skade.”

På de mobile miljøstationer skal du blandt andet sortere dit affald i henholdsvis glas, farligt affald og jern og metal. Farligt affald og jern og metal sendes til genbrug i Danmark. Rent glas kan genbruges lokalt – fx i byggeri af veje. Dermed flugter intentionen med de mobile miljøstationer med den grønne linje udstukket af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Se hvornår miljøstationen holder tæt på dig

Se regler for aflevering af storskrald

Fakta

Overblik – affald til genbrug:

Jern

Jernskrot er siden 2015 blevet sendt ud af Nuuk til genbrug. Tidligere blev det deponeret på jerndumpen og dækket med jord. Mere og mere jernskrot bliver sendt til genbrug.

2015: 51 tons
2016: 265 tons
2017: 289 tons (pr. 22. august)

Pap

Pap blev tidligere brændt på Forbrændingsanlægget. Fra 2016 har Kommuneqarfik Sermersooq sendt pap til genbrug.

2016: 81 tons
2017: 64 tons (pr. 22. august)

Biler

I år sender Kommuneqarfik Sermersooq for første gang biler til genbrug som skrot. Tidligere var der ingen kontrol med biler, før de blev deponeret på jerndumpen. Nu bliver bilerne miljøbehandlet, og jern og glas fra bilskroget bliver sendt til genbrug.

2017: 29 tons (pr. 22. august)