Borger

Valg til skolebestyrelserne i efteråret 2017

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Historisk information

I efteråret 2017 skal der vælges forældrerepræsentanter til folkeskolernes bestyrelser.

Der vælges 5 forældrerepræsentanter og 5 suppleanter for hver byskole.

Til bygdeskolerne skal der vælges 3 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter.

Ved henvendelse til skolens kontor kan man få oplyst retningslinjerne om opstilling til valget og retningslinjerne for afgivelse af stemme i forbindelse med valget. Det er også muligt for personer på valglisten at opstille personer, der ikke er opført på valglisten, men som har interesse for skolebestyrelsesarbejdet.

Informations- og opstillingsmøder afholdes på skolerne den 22. september – få nærmere information på den enkelte skole.

Onsdag den 27. september klokken 16:00 er sidste frist for fremsættelse af forslag til kandidater.

Såfremt der opstilles mere end 5 kandidater til byskolerne og 3 kandidater til bygdeskolerne afholdes valg til skolebestyrelsen:
Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 14 – 20.

Hvis nogle personer på valglisten skulle være forhindrede i personligt at afgive stemme d. 24. oktober, er det muligt at afgive brevstemme. Retningslinjerne i forbindelse med brevstemning kan fås ved henvendelse på skolens kontor.

Den enkelte skole vil udsende informationsmateriale om valget på den enkelte skole og om de opstillede kandidater.

Vi håber, at mange forældre vil vise interesse for det kommende skolebestyrelsesvalg.