Tuttunniarneq

Quppernermi uani tuttunniarneq pillugu paasissutissat nassaarisinnaavatit – Uani ilaapput Piniarnermi periutsit, piniarnermut allagartamik pissarsineq, qassinik pisaqarsinnaaneq ilaalu ilanngullugit.

Tuttu neqaa, amia nassuilu pillugit piniarneqartarpoq. Miluumasoq naasortortuuvoq Kitaata sineriaanerusumi Qaanaallu eqqaani ataasiakkaarlutik ataatsimoorlutilluunniit uumasuusartut.

Kommunerisanni tuttunniarneq pillugu kommunimi immikkut ileqqoreqqusamik peqarsinnaavoq, assersuutigalugu kommunini ataasiakkaani sunngiffimmi piniartut pisatik kalaalimineerniarfimmi tunisinnaaneraat aalajangersarneqarsinnaavoq.

Tuttunniartinnak pisussaaffeqarputit kommunip ileqqoreqqusaata ilisimaarinissaanut.

Piniarnermut periutsit

Tuttut aallaasit aamma pisissit atorlugit piniaqqusaapput:
• Aallaasit inuussutissarsiutigalugu sunngiffimmilu piniartunut minnerpaamik .222-tut sulloqqortussuseqassapput.
• Aallaasit akiliisitsilluni aallaaniartartunut minnerpaamik .243-tut sulloqqortussuseqassapput.
• Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi nunanilu allani assingusuni pisissimik piniarsinnaanermut misilitsinermut angusisimaguit aatsaat pisissimik qarsunillu piniarsinnaavutit. Pisisseq Compound-iussaaq (katitigaq / nutaaliaasoq), pisisseq aaqqinneqarsinnaasumik umerfeqassaaq / nalunaaqutaqassaaq qarsullu naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 45 pundiussaaq (21 kg), qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 55 pundiussalluni (25 kg). Qarsut naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 385 grains-nik (25 gram-nik) oqimaassuseqassapput, qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 425 grains-nik (28 gram-nik) oqimaassuseqassallutik. Qarsut taamaalillutik aalajangersimasumik naqqoqarsinnaapput imaluunniit mekanisk-mik naqqoqarsinnaallutik.

Assartuutit atorneqarneri
Assartuutit motoorillit atorlugit tuttunniarneq inerteqqutaavoq, tuttunniarnermilu qimmit nassaqqusaanatik.

Nunakkut assartuutinik motoorilinnik ingerlatillutit tuttut uumasut qaninnerpaamik 500 meterinik ungasitsigissavatit.

Malugiuk
Tuttumik pissaaguit pisussaaffigivat sapinngisamik piaarnerpaamik taassuminnga toqutsinissaq. Tuttu pissanneqartoq nanineqarnanilu toqunneqanngippat pisussaaffeqarputit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut imaluunniit piniarnermut nakkutilliisumut ilisimatitsissallutit.

Piniarnermut allagartaq aamma akuersissut

Tuttunniarusukkuit:

  • Minnerpaamik 15-ileereersimanissat.
  • Atuuttumik piniarnermut allagartaqarnissat.
  • Atuuttumik tuttunniarnissamut akuersissuteqarnissat.
  • Ukiut marluk kingulliit Kalaallit Nunaanni najugaqarsimassaaq (inunnik nalunaarsuiffimmi allassimalluni)


Piniarnermut allagartamik pissarsineq

Piniarnermut allagartamik qinnuteqarit imaluunniit allagartat nutarsaruk uani


Tuttunut akuersissummik pissarsineq
Tuttunniarnissamut akuersissummik pissarsiniaruit najukkanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginnissaatit.

Tuttunut akuersissuteqarnikkut piniarfimmi aalajangersimasumi tuttunik pisaqarnissamut akuersissutaavoq. Tuttunut akuersissut illit kisivit atortussaavat. Tamanna ima paasineqassaaq, allamut tuneqqusaanngilaq imaluunniit allamut tunniuteqqusaanngilaq. Tuttunniartillutit akuersissutip nassarnissaanut pisussaaffeqarputit.

Ukiaanerani tuttunniarnissamut tuttunut akuersissummik pissarsiniaruit, piniarnermut allagartat 1. maj sioqqullugu akilereersimassavat. Naalakkersuisut allatut aalajangiisinnaapput.

Nalunaaruteqartarneq

Tuttumik pisaqarnerit nalunaarutigissavat.

  • Nalunaaruteqarnermi immersugassaq immersussavat, taanna tuttunniarnissamut akuersissutip tunuaniippoq, naak aamma tuttunik pisaqarsimanngikkaluaruit immersussavat. Nalunaaruteqarnermi immersugassaq nunaqarfinni illoqarfinniluunniit innuttaasunut kiffartuussivimmut utertissavat.

NemID-qaruit piniarnermut allagartat nutarsalerukku pisatit sullissivik.gl aamma aqqutigalugu nalunaarutigisinnaavatit. NemID-qanngikkuillu sumiiffimmi innuttaasunut kiffartuussivimmut saaffiginnissaatit.

Piffissap piniarfiusup naanerani kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit akuersissutit immersugassartaa immersorsimasoq innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut utertissavat.

Malugiuk
Ukiup tulliani piniarnermut allagartamik piniaruit, pisatit nalunaarutigissavatit – aamma pisaqarsimanngikkaluaruilluunniit.

Pisassiissutit

Tuttuttassat imatut aalajangersarneqartarput agguataarneqartarlutillu:

Tamanut tusarniaareernerup kingorna Piniarnermut Naalakkersuisup tuttuttassat annertussusaat aamma nuna tamakkerlugu agguaanerit aalajangertarpai.

Tamatuma kingorna najukkani KNAPP-t suleqatigalugit nunap immikkoortuini pisassiissutit kommuninit agguataarneqartarput.

Nunap immikkoortuini agguaassineq makitsinikkut imaluunniit qinnuteqarnikkut pisarpoq.

Ukiumi piniarfiusumi 2022-mi pisassiissutit aalajangerneqartut uani takuneqarsinnaapput

Piniarnermi nunat immikkoortui piffissallu piniarfiusinnaasut

Tuttunniarnermi piniarfiit aqqaniliupput (11):

  • Qaanaap eqqaani pingasut (3)
  • Kitaani arfineq-pingasut (8)

Piniarfiit nunagis.gl-ip nittartagaani uani takusinnaavatit