Suliassat allaaserineqarnerat: Innuttaasunut innarluutilinnut immikkoortortaq

Kommuneqarfik Sermersuumit kissaatigineqarpoq innuttaasut innarluutillit allatuulli pisinnaatitaaffiisa qulakkeerneqarnissaat aamma inuunermik eqeersimaartumik, naleqartumik namminersuutigisamik ingerlatsisinnaanerannut qulakkeerinnittoqassasoq inuiaqatigiinni peqataatinneqartutut misigisimaqqullugit. Taamaattumik kommunimi innuttaasunut innarluutilinnut taakkununngalu ilaqutaasunut assigiinngitsunik neqeroorutaateqarpugut.

Kommuneqarfik Sermersooq marsi 2017-imi Inuit innarluutillit pillugit politikkimik akuersissuteqarpoq, tassani innuttaasut innarluutillit pillugit kommunip kissaatigisaanik ineriartortitsiffiginissaanut najoqqutassaqarpoq. Inuit innarluutillit pillugit politikki 2017-imiit 2027-ip tungaanut atuuppoq. Innarluutilinnut politikkip saniatigut innarluutilinnut suliassaqarfimmi pilersaarummik suliaqartoqarpoq, tassani Innarluutilinnut politikkimi anguniagassat qanoq piviusunngortinneqassasut allassimapput.

Suliassat allaaserineqarneranni atuisut peqataatinneqarsinnaanerat periarfissaavoq. Innuttaasup neqeroorutit aaqqissuunneqarnerat aamma atorneqarnerat aalajangiiffigeqataasinnaavai. Innarluutilinnut aamma tarnikkut nappaatilinnut immikkoortortaq innuttaasut ataasiakkaat sutigut tamatigut sapinngisamik annerpaamik sunniuteqaqataasinnaanerannut aalajangeeqataasinnaanerannullu tapersersuissaaq pineqartup inuuneranut pingaaruteqartunut tamaginnut.
Taamaaliussaagut:
• Kommunip ikiorsiineranik aamma neqeroorutaanik aaqqissuussinitsigut innuttaasut annerpaamik sunniuteqarsinnaalersillugit.
• Innuttaasoq, ikiorsiinerup pingaarnerup ilaattut sunniuteqaqataanissaminut tapersersorneqassasoq ikiorneqarlunilu aamma nammineq sunniuteqarsinnaanerata atuutsinneqarneranut.
Pingaarnerpaavoq innuttaasut ataasiakkaat namminneq sunniuteqaqataasinnaanerat, ilaannulli ilaqutaasut inuillu pingaarutillit allat innuttaasup sunniuteqaqataanissaanut naapertuuttumik ikiuussinnaapput.

Suliat allaaserinerini ikiorsiissutigineqartut neqeroorutigineqartullu ataasikkaat qanoq matussusiissanersut nassuiaasersorneqarput.

Najugaqarnissamik neqeroorutit

Susassaqartitsinermut ataatsimooqateqartitsinissamullu neqeroorut

Inuttut tapersersorneqarneq

Qanigisaasunut aningaasaqarnikkut tapiissutit

Iluaqusersuutit aamma najugaqarfinnik allanngortitsinerit

Sungiusarneq

Biiliussisarnermik aaqqissuussineq

Siunertaq

Suliat allaaserineqarneri kommunimi suliassaqarfinni qulaani taaneqartuni suliniutini neqeroorutinik paasissutissiisuupput, tassungalu innuttaasut kiffartuunneqarnissamut tulleriiaartunut inissinneqarnissaannut piumasaqaatit sorliit atuutissanersut paasissutissiissutigineqarluni. Suliat allaaserineri innuttaasut Kommuneqarfik Sermersuumi sumiluunniit najugaqaraluarunik assigiimmik kiffartuunneqarnissaannik qulakkeerisuussaaq.

Suliat allaaserineqarnerini pingaarnerit:

  • Kiffartuussinernik nassuiaateqarneq.
  • Sullitassat
  • Tulleriissaarinermi piumasaqaatit
  • Piginnaassutsimut piumasaqaatit
  • Inatsisitigut tunngavigineqartut

Sulianik allaaserinninnerup sulisunut innuttaasunullu ersarissumik paasinartumillu kiffartuussinerup imarisaanik nassuiaatitaqarnissaat siunertaraa.

Suliat allaaserineqarneri ilaatigut makkuninnga iluaqutissartaqarput:
✓ Sulianik allaaserinninnerit innuttaasut ataasiakkaat ikiorneqarnissamik pisariaqartitsigaangata pisinnaatitaaffiinik erseqqissaassuussapput.
✓ Tulleriissaarisartut inniminniisarnermikkut sulisullu isumaginninnikkut sulianik allaaserinninnerit sulinerminni atortarpaat, taamaalillutik kiffartuussinerup agguataarneqarneranut piumasaqaataasut qanorlu imaqarneri erseqqarissumik nassuiaasersorneqarlutik.
✓ Suliat allaaserineqarneri politikkikkut sakkussaapput, sullissineq inatsisit politikkikkullu pingaarnersiuineq naapertorlugit, politikkikkut aalajangersaaffigineqartarmat.

Piginnaasassanut piumasaqaatigineqartut

Kiffartuussinernik sullissisut innuttaasunut ataasiakkaanut ikiorsiinissamik tapersiinissamullu akuersissutigineqartumut pilersaarusiussapput naammassinnissallutillu, tulleriissaarinermi aalajangiineq kiffartuussinerullu pitsaassusaa suliat allaaserineqarnerini nassuiaatigineqarpoq. (Kommuneqarfik Sermersuumi pisiortorfigineqartut tassaapput suliffeqarfiit pisortallu sulisui innuttaasunik sullissisut.)

Suliani allaaserineqartuni ataasiakkaanni allassimavoq sullissisup sulisut paaqqutarinninnermik tapersersortitulluunniit suliaqartussap isumaginninnermi peqqissaanermi imaluunniit perorsaasutut ilinniarsimasuunissaa pisariaqassasoq.

Suliassap suussusaa innuttaasullu inissisimanerata ataatsimut isiginerani suliassap tunniunneqartup annertussusaata nalilersorneqarneranut tunngaviussaaq. Inuttaasup inissisimanera, suliallu annertussusaa sulisullu ataasiakkaat piginnaasaa suliamik tunniussinissamut aalajangiisuusaaq. Taamaattumillu sullissivinni ataasiakkaani aqutsisoq, suliassap suuneranik sulisullu suleqatigalugit kiap suliamik naammassinninnissaa nalilersussavaa.

Innuttaasut tamarmik Kommunimi sumiluunniit najugaqaraluarunik assigiimmik kiffartuunneqarnissaat pingaartinneqaraluartoq, illoqarfimmi sumiiffinnilu assigiinngitsuni ilinniarsimasunik sulisoqarnissap unamminartuunera peqqutaalluni kiffartuussineq assigiinngissitaarpoq. Ilinniarsimanngitsunik sulilersitsinikkulli ilinniartitsisarneq suliat allaaserisarnerisalu atuutilerneranut piumasaqaatigineqartut eqquutsinniarlugit sapinngisamik immikkut iliiuseqartoqarpoq.

Pitsaassutsimik malittarinninneq

Kommunip siullertut pingaarnertullu suliassaraa kommunimi innuttaasut pitsaanerpaamik kiffartuunneqarnerat qulakkiissallugu. Ataatsimut isigalugu anguniagaqarnikkut suliassaqarfinni arlalinni pitsaassutsimik isiginiarneq pingaartinneqarpoq:

-Kiffartuussinerit ikiorsiissutillu pitsaasut
-Pisortat ingerlatseriaasiat pitsaasoq
-Ingerlatsineq suleriaatsillu pitsaasut
-Sulinermi atugassarititaasut pitsaasut

Suliat allaaserisarneri atortussat ilagaat pitsaassutsimik qulakkeerisussaq. Kiffartuussinerup qaffasissusissaatut aalajangiussat malinneqarnissaat aamma ikiorsiissutit innuttaasut ataasiakkaat pisariaqartitaannik matussusiinissaq qulakkeerneqassaaq Ukiumut ataasiarluni suliat allaaserineri tamarmik misissorneqartarput nutarterneqartarlutillu,missingersuutillu akuerineqarnerini politikkikkut suliarineqartarput akuerineqartarlutillu.

Kommunimi kiffartuussinerit inatsisinut atuuttunut naapertuunnissaat ingerlatsiviullu naammassisassatut kiffartuussinermilu anguniakkaminnik kiisalu politikkikkut siunertanut anguniagaqarnermi aqutsinikkut nalinginnaasumik misissuisoqarpoq. Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ingerlatsivik sullissinermi pitsaassutsimillu anguniagassanik kiisalu ingerlatsivimmi suliassaqarfiusut pitsaassutsimik qulakkeeriniarluni immersortagassamik suliaqarnissamik aallartitsivoq.

Innersuussisarneq

Kiffartuussinerni amerlanerni, sulianik allaaserinninnerni ersersinneqartuni, innuttaasoq kiffartuunneqassaguni innersuunneqartuni allatsissimassasoq ersersinneqarpoq. Innuttaasoq aamma assersuutigalugu isumassuisut qanigisaasulluunniit suleqatigalugit innersuussisartoq innuttaasup ikiorneqarnissaminik pisariaqartitsineranik naliliissaaq.

Innuttaasup sullissisup, innersuussisartup/timigissaasut isumaginnittullu akornanni suleqatigiinneq ataqqinninnermik unneqqarinnermik tatiginninnermillu tunngaveqartumik pissaaq, aalajangiinerit iliuusissallu pitsaanerpaamik aaqqiissuteqarfigiumallugit. Tamannalu pissaaq innuttaasoq naligalugu oqaloqatigineratigut, tassuunalu sapinngisamik innuttaasup inuunermik isiginninnera, ileqqorisaanut inooriaasianullu tulluarsaanissaq qulakkeerniarlugu.

Sullissinissamut piffissarititat

Tapersersorneqarnissamik qinnuteqaatip tiguneraniit aalajangiiffigineqarnissaata tungaanut qanoq sivisutiginissaa kommunip malittarisassaliussavaa, naleq. inunnut innarluutilinnut inatsit.

Tapersersorneqarnissamik qinnuteqaatit suliarineqarnissaannut 2022-mi qaammatit sisamat piffissaritinneqarput, naleq. Inatsisartut inuit innarluutillit tapersersorneqarnissaannut inatsisaat nr. 13, 12 juuni 2019-imeersoq .

Piffissap taassuma iluani aalajangiisoqarsinnaanngippat, taava innuttaasoq allakkatigut ilisimatinneqassaaq aalajangiineq qaqugu naatsorsuutigineqarnissaa pillugu, kiisalu matumani pisumi piffissaritinneqartup sooq malinneqarsinnaannginneranik nassuiaanneqassaaq.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut

Innuttaasumit aalajangiineq isumaqataaffiginngikkuniuk, innuttaasoq naammagittaalliuteqarnissaminut periarfissaqakkajuttarpoq. Ikiorsiissuteqarnerni ataasiakkaanni naammagittaalliuteqarnissamut ilitsersuut ersersinneqartarpoq.

Siunnersuisooqatigiit peqatigiiffiillu suleqatigineri

Kommuneqarfik Sermersuumi innuttaasut sapinngisamik pitsaanerpaamik atugaqarnissaat qulakkeerniarlugu suliniuteqarpugut. Taamaaliorpugut ilaatigut soqutigisaqaqatigiiffiit suleqatigilluarnerisigut.

Kommunip assersuutigalugu innuttaasunut utoqqarnut aamma innuttaasunut inunnut innarluutilinnut kommunip neqeroorutaanik aaqqissuussinermut atatillugu ingerlatsivik siunnersuisooqatigiinnik aamma peqatigiiffinnik suleqateqarpoq, soorlu Utoqqaat Siunnersuisooqatigiit, Inunnit innarluutilinnut Siunnersuisooqatigiit, Røde Korsi, Frelsens Hæri, Inooqat, gigtertut peqatigiiffiat aamma Nuummi Kofoeds Skole. Siunnersuisooqatigiinnik peqatigiiffinnillu suleqateqarnikkut, illuatungerisanit assigiinngitsunit paasisat, misigisat naliliinerillu ilanngunneqarnissaat ingerlatsiviullu suliassaqarfianik sapinngisamik pitsaanerpaamik inerisaaqataanissaat kommunimit qulakkeerneqarusupput.

Kommunip soqutigisaqaqatigiittullu kattuffiit piumassutsiminnik suliaqartut akornanni oqaloqatigiinneq nukittorsarumallugu, peqatigiiffiit siunnersuisooqatigiillu oqaloqatigiinnertalimmik ataavartumik ingerlatsivimmit ataatsimeeqatigineqartarput, ataatsimiinnernilu suliassaqarfimmi suliassat eqqartorneqartarlutik.