Takorluukkat

Kommuneqarfik Sermersuup Nammineq piumassutsiminnik sullissisartut pillugit politikkiata tunngavigaa, kommuunimi inunnik isumaginninnikkut politikkimi suliassanik iluarsiiniarnermi innuttaasut akuutinneqarnerunissaannik kissaateqarneq. Innuttaasut akuutinnerisigut, Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa imminut ingerlattunik avatangiiseqartitsilernissaq, ataatsimooqatigiinnermik ikorfartuisussanik nukittorsaasussanillu, peqataanillu innuttaasut ataasiakkaat nammineq inuunerminnut sumiiffimmilu inuiaqatigiit ineriartornerannut akisussaassuseqarnerulersillugit.

Nammineq piumassuseq tunngavigalugu inunnik sullissineq

Kommuneqarfik Sermersuumi nammineq piumassuseq tunngavigalugu inunnik sullissineq imatut paasineqarpoq imatullu suleriuseqartoqassalluni:

 • Nammineq piumassuseq aallaaviussaaq
 • Innuttaasut naliginnaasut suleqataasut akissarsiaqassanngillat
 • Iluanaarniartoqassanngilaq
 • Sulisoqassaaq allat iluaquserumallugit qanigisat kisiisa pinnagit
 • Ileqqorissaartumik aaqqissuussaassaaq

Kommuneqarfik Sermersuup Nammineq piumassutsimik sullissisartut pillugit politikkia suliniuteqartunut assigiinngitsunut pingasuusunut saaffiginippoq:

 • Innuttaasunut, kattuffik peqatigiiffilluunniit aqqutigalugu nammineq piumassutsiminnik sulerusuttunut
 • Kattuffinnut naalagaaffimmut attuumassuteqanngitsunut (NGO’nut)
 • Suliffiutilinnut namminersortunut – CSR

Kattuffiit naalagaaffimmit oqartussaaffigineqanngitgsut, NGO ́t (non-governmental organizations), kattuffiupput naamminersortut, susassaqarfimmi nammineq toqqakkami nammineq piumassuseq tunngavigalugu inunnik sullissinermik suliaqartut. NGO-t taakku nammineq piumassutsiminnik sullissisunik atuisinnaapput, akissarsiaqaratik sulisussanik imaluunniit sulisoqarsinnaapput kommuunip suliassaataanik ingerlatsisinnaasunik pisortat suleqatigalugit.

Suliffiutillit namminersortut arlallit ullumikkut inuiaqatigiinni innuttaasunik sullissinermik aallutaqarput. Suliffeqarfiit taakku innuttaasunik sullissinermik aallussinerat CSR-minni (Corporate Social Responsibility) ersarissumik pilersaarusiorsimanerannik tunngaviusumik aallaaveqarpoq . Nammineq piumassutsiminnik sullissisartut pillugit politikki sullivinnut taakkununnga namminersortunut, inuiaqatigiinni ineriartornermut akoorusuttunut tamannalu aqqutigalugu nammineq piumassusertik tunngavigalugu iinuiaqatigiinni akisussaaqataarusuttunut saaffiginnippoq. Sulliviit namminersortut taakku suliffissaqartitsinerup inituninngortinnissaat nikerar- ninngornissaalu peqataaffigisinnaavaat. Taamaaliornermikkut innuttaasut timikkut, tarnikkut inuu- niarnikkulluunniit killeqartitaasut suliffissaqarniarnerisigut ajornannginnerusumik aqqutissiueqataaf- figisinnaavaat.

Kommuneqarfik Sermersuup kommuunimi timersoqatigiiffinni sunngiffimmilu peqatigiiffinni nammineq piumassutsimik sullissinerit nersualaarpai. Politikkili manna taakkununnga sammitinneqanngilaq, taamaallaalli nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissineq siunnerfigalugu.

Kommuneqarfik Sermersuumi Nammineq piumassutsiminnik sullississartut pillugit politikkip siunertaa

Kommuneqarfik Sermersuup Nammineq piumassutsiminnik sullissisartut pillugit politikkiata siunertaraa:

 • Sumiiffimmi nunaqqatigiinnik eqeersimaartunik pilersitsinissaq, innuttaasut eqeersimaartumik sunniuteqaqataatinneqarnerisigut kommuunerujussuarmi ineriartornermut sunniuteqaqataalersinnaanngorlugit
 • Kommuunimi nunaqqatigiit ataatsimoorfigisatagaat nukittorsassallugit
 • Innuttaasut nammineersinnaanerat iliuuseqarsinnaanerallu siuarsassallugit
 • Kommuneqarfik Sermersuumi kattuffiit peqatigiiffiillu nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut atugarisaannik nukittorsaanissaq, ersarissaanissaq pitsanngorsaanissarlu
 • Kattuffiit nammineq piumassuseq aallaavigalugu sullissinermik ingerlataqartut kommuuni- miillu suliniutaasunik ataqatigiisitsinissaq
 • Kommuunimi inuiaqatigiinni inuuniarnikkut unammillernartut aaqqiissuteqarfiginiarlugit suliaqarnermi sulliviit namminersortut akuutilernissaat
 • Kommuunimi innuttaasut akornanni innuttaaqatigiittut akisussaaqatigiinnerup siammarternissaa nukittorsarnissaalu
 • Kommuneqarfk Sermersuumi nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqarnerup ataqatigiissagaalluarnerusumik ingerlanneqarnissaanut peqataanissaq

Nammineq piumassutsimik sullissisarneq pillugu politikkimut pilersaarut

Kommuneqarfik Sermersuup nammineq piumassutsimiik sulississarneq pillugu politikkeqarnermigut anguniagai qulequttanut pingasunut immikkoortinneqarsinnaapput:

 • Kommuneqarfik Sermersuup aqutsisut sulisullu pisussaaffilissavai suliaqarnerminni pissusissamisoortutut nalilerneqartillugu kattuffiit nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suliffeqarfiutillu namminersortut suleqataatinneqartarnissaat uummarissumik ingerlattaqqullugu
 • Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa kommuunip, kattuffiit nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suliffeqarfiutillu namminersortut akornanni qanimut napeqatigiittarnerit siuarsarnissaat
 • Kommunimi isumaginninnermi politikkikkut unammillernartunik kivitsiniarnermut akisussaaqataanissaq siunertaralugu Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa innuttaasut kattuffiillu nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suleqatiginissaat
 • Kommunimi isumaginninnermi politikkikkut unammillernartunik kivitsiniarnermut akisussaaqataanissaq siunertaralugu Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa suliffiutillit namminersortut suleqatiginissaat

Kommuneqarfik Sermersuup aqutsisut sulisullu pisussaaffilissavai suliaqarnerminni pissusissamisoortutut nalilerneqartillugu kattuffiit nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suliffeqarfiutillu namminersortut suleqataatinneqartarnissaat uummarissumik ingerlattaqqullugu


Qanoq:

 • Aqutsisut inunnik ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut ilisimasaannik misilittagaannillu atuissapput ilisimasanik katersinermi, ilisimasanik siaruarterinermi naliginnaasumillu ilinniartitsinermi. Tamanna ilaatigut pisarsinnaavoq inunnik ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut sinniisaannik oqalugiariartortitsisarnikkut imaluunniit pikkorissaanerni, aalajangersimasumik qulequtaqarluni ullormi oqallitsitsinerni, kommuunimilu sulisunik ilinniartitsinermut atatillugu ilitsersuisuutinnerisigut.
 • Pisortat suliniutissanik pingaarutilinnik pilersaarusiussatillutik aamma suliniutinik aallartinneqareersunik allannguisussaatillutik inunnik ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut akuutittassavaat ilisimatitsinissaq, oqaloqatiginninnissaq akineqarnissarluunniit siunertarlugit.

Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa kommuunip, kattuffiit nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suliffeqarfiutillu namminersortut akornanni qanimut napeqatigiittarnerit siuarsarnissaat


Qanoq:

 • Inunnik ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut kommuunimut attaveqarusukkunik saaffiginniffigisinnaasaannik ataatsimoorussamik isertarfiliisoqassaaq. Taamaaliornikkut inunnik ikiuiniaqatigiiffiit kommuunimilu ingerlatsiviit akornanni ersarissumik paatsuungassaanngitsumillu attaveqatigiinneq pilersinneqassaaq.
 • Kommuuni, inunnik ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut ukiumut ataasiarlutik ataatsimeeqatigiittassapput.
 • Suliassat nutaat annertuut allannguutissallu pingaarutillit nammineq piumassuseq aallaavigalugu sullissinermut attuumassuteqartut piffissaalluartillugu tusarniaassutigineqartassapput.

Kommunimi isumaginninnermi politikkikkut unammillernartunik kivitsiniarnermut akisussaaqataanissaq siunertaralugu Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa innuttaasut kattuffiillu nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartut suleqatiginissaat


Qanoq:

 • Kommunimi nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinnik sullissinermik ingerlataqarnermut atatillugu qinnuteqaatigineqarsinnaasunik ukiumut aningaasanik immikkoortitisisoqartassaaq. Ingerlatsinermut atapiissutisinik imaluunniit ataasiartumik aaqisuussilluni ingerlataqarnermut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaavoq.
 • Kommunimi nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinnik sullissinermik ingerlataqarneq pillugu paasissutissiineq ilitsersuussinerlu ingerlanneqassapput.
 • Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa innuttaasut kattuffiillu nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinnik sullissinermik ingerlataqartut nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinnik sullissinerat oqilisaaffigissallugu sulinermi pitsaasunik nalinginnaasumik atugasiissusiornikkutt.

Kommunimi isumaginninnermi politikkikkut unammillernartunik kivitsiniarnermut akisussaaqataanissaq siunertaralugu Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa suliffiutillit namminersortut suleqatiginissaat.


Qanoq:

 • Suliffiutilinnik namminersortunik peqatigalugit suleqateqalernikkut Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa innuttaasunut nalinginnaasumik suliffissarsiniapiloortartunut siammasinnerusumik suliffissarsiortarnikkut tunngaviliiffigineqarnissaat.
 • Kommuneqarfik Sermersuup suliffeqarfinnik namminersortunik nutaamik suleqatigeeriaaseqalernissaq kissaatigaa. Taamaaliornikkut isumaginninnermi politikkikkut unammilligassat aaqqiiffiginissaannut periarfissagissaarnerulissammat.
 • Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa kommuunip suliffeqarfiillu namminersortut ilisimasanik, misilittakkanik suleqatinillu paarlaasseqatigiittarnerup nukittorsaarnissaa, taamaaliornikkut isumaginninnermi politikikkut ajornartorsiutaasunik pitsaanerpaamik qaangiiniarnermi angusaqarnsisaq qulakkeersinnaajumallugut. Taamatut paarlaasseqatigiittarneq suliffeqarfiit namminersortut Kommuneqarfik Sermersuullu ukiumoortumik ataqatigiissaaralutik ataatsimeeqatigiinnerisigut pisinnaavoq.

Naggasiut

Kommuneqarfik Sermersuup manna nammineq piumassutsiminnik sullissisartut pillugit politikkissaq aqqutigalugu tunngavissikkusuppaa kommuunimi nammineq piumassutsimik ikiuiniartarnerup tunngaviusumik sinaakkuserneqarnissaa.

Kommuunimi inunnik isumaginninnikkut ajornartorsiutinik suliaqarnermi akisussaaqatigiinneq tunngaviuvoq. Nammineq piumassutsiminnik sullissisartut pillugit politikki manna Kommuneqarfik Sermersuup ikioqatigiilluta sumiiffimmi inuiaqatigiittut ineriartortissimasatsinnik tigumminniinnarusunneranik tunngaveqarpoq. Ataatsimooqatigiiffiusartunik tapersersuisarnertigut nukittorsaasarnertigullu kiisaalu inuttaasut, sumiiffimmi ikiuiniaqatigiiffiit suliffeqarfiillu namminersortut tunniussinnaasaasa periarfissaasalu aallaaviginerisigut innutaasut tunngavissaqartumik periarfissinneqassapput inuiaqatigiinnik imminnut napatissinnaasunik pilersitseqataanissaminnut.

Kommuneqarfik Sermersuup kommuunimi pisortatigoortumik inunnik isumaginninnikkut iliuuseqartarnermik akisussaanini akuersaarpaa, kissaatigaluguli kattuffinnik nammineq piumassuseq aallaavigalugu inuiaqatigiinni sullissinermik ingerlataqartunik attaveqarturnissi taamaalilluni pisariaqartitsinerit nutaat piareersimaffigisinnaajumallugit.

Kommuneqarfik Sermersuup ataqqivaa nammineq piumassusertik tunngavigalugu ikiuiniaqatigiiffiit peqatigiiffittut imminnut namminneq oqartussaaffiginerat aamma imminnut oqartussaaffigalutik sulianik naammassinnittarnerat aaqqissuussisarnerallu.

Politikki uani aajuk.

Quppernerup imarisaa qanganitsersimava?

Quppernermut naqqiutissaqarpit?