Takornariaqarneq ukiuni makkunani nunarsuaq tamakkerlugu siuariartorfiuvoq, amerliartuinnartunillu ornitassanut ungasissunut kulturinillu nutaanik naapitserusuttunik takornariartoqartarmat, Kalaallit Nunaat tassaavoq nunanit tamalaanit ornissallugu soqutigineqariartuinnartoq.

Kommuneqarfik Sermersooq nunarsuarmi kommunit anginersaraat, aammalu Kalaallit Nunaanni pissanganartunik tamatigoortunik kusanartunillu takusassaqarfiulluni. Kalaallit Nunaata kulturikkut oqaluttuarisaaneranik kimittuumik nassataqarpugut, qallunaatsiaat, inuit, nunasiaateqarneq aammalu Kalaallit Nunaat nutaajusoq nassaassaallutik. Pinngortitarsuarlu alianaatsoq sakkortuunik naapitassaqarfiullunilu pissanganartunik periarfissaqarfiuvoq aammalu nunarsuup oqaluttuarisaanerata kingunerinik nassaassaqarfiulluni, ujaqqat ujaranngornerillu pisoqaanersaasa ilaannik peqarluni.

Namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut amerlasuujupput, tamarmik takornariaqarnerup pitsaasumik ineriartortinneqarnissaanik ingerlataqareersut. Kommuneqarfik Sermersooq takornariaqarnerup ineriartortuarnissaanik qulakkeerinissamut pingaarutilimmut immersueqataassaaq, pitsaasunik atugassaqartitsinikkut akornutissanillu piiaanikkut. Takornariaqarnermut tunngasunik suliaqarnermi peqataaneq pilerinartuussaaq.

Ukiuni kingullerni takornariaqarneq najukkani, nunap immikkoortuini, nuna tamakkerlugu aammalu nammineq suliffiutilinnit pisortaniillu sammineqaleraluttuinnarpoq ineriartortinnissaalu aallunneqaleraluttuinnarluni. Suliat tamakku tamarmik Kommuneqarfik Sermersuup takornariaqarneq pillugu politikkiani takorluukkanut patajaatsumik tunngaviliisuussapput, taamaalillutik namminerisamik suliffiutillit pingaarutilinnik immersueqataaffigisaannut takorluugaannullu nallersuunniassammata. Taamaattumik takornariaqarneq pillugu politikki tamatta pigissavarput aammalu piviusunngortinneqarnissaanut iluatsilluarnissaanullu ataatsimoorluta akisussaaqataassaagut.

Takornariaqarneq pillugu politikkimi kommunip takornariaqarneq pillugu sulinera aqqutissiuunneqassaaq aammalu qanoq iliorluni takornarialerisut ataavartumik pitsaasumik ineriartortinnissaannut ikorfartuutaassalluni. Takornariaqarneq pillugu politikki pingaarnertut takorluukkamik anguniakkanillu tallimanik pingaarutilinnik imaqarpoq, taakku ataatsimoorlutik Kommuneqarfik Sermersuumi siunissami takornariaqarnermi anguniakkatsinnik nassuiaateqarfiupput. Taakkua nuna tamakkerlugu ineriartortitsinissamut, nunallu immikkoortuini samminerusanut tunngatillugu Naalakkersuisut takorluugaannut, kommunip nunattalu ataatsimoortumik takornariaqarneq pillugu periusissiaanut naapertuupput.

Anguniagaq tassaavoq pilerinartunik ornitassaqartitsilluni patajaatsumik ingerlatsinissaq, suliffeqarfiit takornariaqarnermik ingerlatallit amerlasuut, ilinniarsimasunik sulisullit, inuussutissarsiummut pitsaasunik atugassaqartitsiffiusut aammalu takornariaqarnermik inuussutissarsiorneq annertusiartortoq pitsanngorsaaffiusorlu, innuttaasunit amerlasuunit ulluinnarni aallunneqartoq Kalaallillu Nunaata siunissaanut naapertuuttunngorsagaq.

Taamaattumik Kommuneqarfik Sermersooq imaattumik takorluugaqarpoq:

Kommuneqarfik Sermersooq ornitassanik siunnerfilimmik ineriartortitsinikkut aammalu atugassarititaasunik inuussutissarsiornermut attuumassuteqartunik periarfissaqartitsinikkut takornariaqarnerup piginnaasaqarluartunik sulisoqarluni patajaatsumik inuussutissarsiorfinngortinnissaanik kommunimut nunatsinnullu ersarissumik aningaasatigut iluaqutaasussamik sulissuteqarniarpoq.

Taamatut takorluugaqarneq imaattunik tallimanik anguniagassartaqarpoq:

  1. Tamanut takornariaqarnermut tunngasunik suliaqartitsineq
  2. Atugassarititat piginnaasallu eqqortut
  3. Ornitassat pilerinarsarluakkat
  4. Pinngortitaq Kulturilu nukissatut nunattalu erlinnartuutaatut atorluarlugit
  5. Takornariaqarnerup aningaasarsiornikkut inooqataanermilu patajaatsumik inuussutissarsiutitut ingerlanneqarnissaa

 

 

Anguniagaq siulleq: Tamanut takornariaqarnermut tunngasunik suliaqartitsineq

Takornariaqarneq inuussutissarsiutaavoq annertusiartuinnartoq siunissamilu kalaallit aningaasaqarneranni nappataasussaq. Takornariaqarneq inuussutissarsiutitut amerlasuunik soqutiginnitseqarpoq; assersuutigalugu angallassisartunit, unnuisarfiutilinnit aammalu silaannakkut immakkullu angallassisartunit. Kisianni takornariaqarneq taakkuinnarnit ingerlanneqanngilaq. Takornarianut ornitassaatitta tamussiussartaannik misiliisinneqassapput, misigisaqarlutik, attortissutigalugillu. Taamaattumik takornariaqarnermik suliaqarneq tamanut tunngasuussaaq, soqutigisaqartut amerlanerusut akisussaaqataallutillu takornarialerinermut peqataatinneqassapput: Takornariaqarneq najukkami kusanartuliortartumut, nunarsuarmioqatiminut kusanartuliaminik tuniniaasussamut attuumassuteqassaaq. Takornariaqarneq najukkami cafémik piginnittumut neriniartarfiutilimmullu attaveqassaaq, takornarianik Nunatta avataaneersunik nerisassanik illinnarsaakkanik neqerooruteqarsinnaasunik. Takornariaqarneq najukkami sisoraatinik arpattartut klubbiannut attuumassuteqassaaq, taakkuummata takornarianik pinngortitamut angallassisinnaasut. Takornariaqarneq najukkami aalisartumut piniartumulluunniit attuumassuteqassaaq, taakkuummata takornarianik aalisariartitsisinnaallutillu piniariartitsisinnaasut pinngortitamik aammalu inooriaatsitsinnik allanillu nittarsaassillutik. Takornariaqarnermut tunngasunik suliaqarneq najukkami tamanut attuumassuteqassaaq. Najukkatsinni ornitassani pitsaasunik misigisaqartitsinissarput tamatta pilersitseqataaffigissavarput, takornariallu maanga tikeraarnerminni nuannersunik misigisaqarnissaat tamatta akisussaaqataaffigissallugu. Matumani anguniarneqarpoq takornariaqarnerup iluani tamakkiinerusumik suliffissaqartitsilernissaq misigisassaqartitsiffiusussallu aningaasarsiornermut attuumassuteqarsinnaasut ataatsimoortinneqarnissaat, taamaasilluni takornariaqarneq atituumik eqqarsarfiussalluni, inunnik qanorluunniillu ilinniagalinnik peqataatitsiffiusoq.

Taamaattumik ima iliuuseqarusuppugut:

Anguniagassat aappaat: Atugassarititat piginnaasallu eqqortut

Kommunip sulissutiginiarpaa Kommuneqarfik Sermersuumi illoqarfinni, nunaqarfinni pinngortitamilu misigisassanut tikiffissat aallarfissallu pitsaanerpaajutinnissaat. Attaveqaatit ornitassanut naleqqussagaassapput, taamaasilluni takornarianut ornitassat tikinnissaat taakkunanilu angalasinnaanissaq ajornannginnerulissammata. Misigisassat innuttaasunut, takornarialerinermik suliaqartunut takornarianullu tikinneqarsinnaassapput atituumillu eqqarsassaagut, taamaasillutik Kommuneqarfik Sermersuumi kikkulluunniit misigisassanut minitaannginniassammata.

Najukkami innuttaasut takornariaqarnermut tunngasunik suliaqarnermut nuannaaruteqarlutillu iluaquteqassapput. Taakkuussamata takornarianik tikilluaqqusisussat peqataatitsisussallu. Najukkanilu takornariaqarnermik suliaqartut piginnaasalinnik ilinniarsimasunillu sulisoqassapput.

Taamaattumik ima iliuuseqarusuppugut:

Anguniagassat pingajuat: Ornitassat pilerinarsarluakkat

Sermersooq misigisaqarfiussaaq. Kommuneqarfik Sermersooq Kalaallit Nunaannut tunngasunik assigiinngitsorpassuarnik peqarfiuvoq, tamannalu tulluusimaarutigaarput. Kommune kulturikkut, oqaluttuarisaanikkut Kalaallillu Nunaanni nutaaliaasumi nukittuumik pigisaqarpoq. Kommunimi assigiinngissutsit nittarsaatissavagut, assersuutigalugu Kalaallit Nunaat nutaajunerusoq pinngortitarlu piviusoq attorneqanngitsorlu Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartinneqartartoq tikeraat puigunngisaannagassaannik nittarsaallugu. Namminersorlutik Oqartussat nuna tamakkerlugu Tikeraat ornittagaannik nunap immikkoortuini assigiinngitsuni pilersitsinissamik pilersaaarutaat naapertorlugu Kommuneqarfik Sermersuup pigisatut tulluusimaarutigalugit nittarsaassinnaasaanut atorluassallugu periarfissaalissaaq. Taamaattumik nuna tamakkerlugu nunallu immikkoortuini suleqatigiinnissaq allorissaaqatigiinnissarlu pingaaruteqarpoq.

Kommuneqarfik Sermersuup takornariaqarnermut takorluugaa tassaavoq inuussutissarsiummik patajaatsumik pilersitsinissaq pinngortitamik nukittuumik sorlaqartoq, aammalu nunarsuarmi kommunit anginersaanni kulturi ilisarnaatillu nunanit tamaneersut kommunip Nunattalu inissisimaffianik nukittuumik takornariaqarfittut ikorfartueqataaffiusut. Kommunimi pinngortitaq, piviusuuneq kulturilu takornarissat nunanit tamaneersut puigugassarinngisaannik misigisaqartinneqarnissaannut pigineqareerput.

Ornitassat tamarmik immikkut ornitassaqqissuunerminnik nittarsaassissapput. Najukkani takornarialerinermik suliaqartut DMO’llu suleqatigalugit takornariaqarneq pillugu najukkani takorluukkanik suliaqartoqarpoq:

Kommune najukkami takornarialerinermut tunngasunik suliaqartut najoqqutassaannik atugassarititaasunillu qulakkeerinnissaaq, taakku najukkani tuniniaanermik suliaqartut (DMO´t) peqatigalugit takornariaqarnermik annertusaaniassammata ineriartortitsillutillu.  Najukkani takornarialerinermut tunngasunik suliaqartut ikorfartorneqassapput najukkanilu peqatigiiffiit eqqumiitsuliortullu namminneq najukkaminni ineriartortitsissapput takornarianillu tikinneqarnissartik pilerinarsarlugu. Najukkatsinni ornitassat pilerinarsarnissaannut tamatta akisussaaqatigiissaagut. Aamma najukkat tamakkerlugit eqqarsaatigissavagut, tuniniaanermik suliaqartut DMO´t akornanni aammalu illoqarfiit nunaqarfiillu akornanni suleqatigiinnerulernikkut.

Taamaattumik ima iliuuseqarusuppugut:

Anguniagassat sisamaat: Pinngortitaq Kulturilu nukitut nunattalu erlinnartuutaatut atorluarlugit

Pinngortitarsuaq alianaatsoq takornarianit ornissallugu sakkortuumik pilerigineqalersarpoq, taannaavorlu uagut nammineq periarfissaqaleraangatta tikikkusuttagarput. Pikkunartumik kultureqarpugut pinngortitamut avatitsinniittumut inuussutissaqarfigisatsinnut  attuumassuteqartinneqartartumik. Aammalumi pinngortitarsuaq tupaallannartunik amerlaqisunik nalaatassaqarfiuvoq: Nunarsuarmi ujaqqat  dinosaurusillu ujaranngornikut pisoqaanersaasa ilaat tamaaniipput. Nunarsuatta oqaluttuassartaa qaqqani kangerlunnilu nassaassaqarfiuvoq. Taamaattumik takornariat tikilluaqqussavagut, tulluusimaarlutalu pinngortitarsuaq kusanartoq nittarsaallugu. Pinngortitarsuarmut asiaqatigisinnaavagut, taassumalu tunniussinnaasai tamaasa nittarsaallugit. Nerisaqarnikkut kulturitta nittarsaanneratigut misigisaqartinneqassapput, aqajaqqersimaarlutik qaqugorsuarmut puigunngisaannagassaannik. Aammalu pinngortitarsuup ammarneratigut soorlu pisuttuartitsinikkut, paasisassat periarfissallu ammaanneqassapput.

Kulturerput aamma tassaavoq tulluusimaarutigalugu nittarsaattagassarput. Pinngortitarsuarput assissaqanngilaq, takornariallu nunarsuup sinnerani taama ittumik nassaassaqanngillat. Kulturerput ooqattaassavaat, tusarnaarlugu, takullugu misigisaqarfigalugulu, eqqumiitsuliortortavullu namminneq  suliaminnik inuiannut nunanit tamaneersunut nittarsaassisuussariaqarput. Kulturitta ornitassat qalipaasersorpaat pilerinarsarlugillu, ornitassallu takornariamut puigunaatsunngortillugit. Pinngortitaq, najukkanilu piviusut taakkunanilu kulturit takornariat nunanit tamaneersut assissaqanngitsunik misigisassarsiorfissatut pisariaqartitaannik tuniorassavaat.

Taamaattumik ima iliuuseqarusuppugut:

 

Anguniagassat tallimaat: Takornariaqarnerup aningaasarsiornikkut inooqataanermilu patajaatsumik inuussutissarsiutitut ingerlanneqarnissaa

Pingaaruteqarpoq takornariaqarnerup patajaatsumik ineriartortinneqarnissaa, aningaasaqarneq kisiat eqqarsaatiginagu, aammali inooqataanikkut avatangiisitigullu. Patajaatsumik ingerlatsineq takornariaqarnerup iluani takussaagaluttuinnarpoq, aammalu takornarissat ilisimaneruleriartorpaat, inuiaat tikitatik sunik sunniuteqarfigisarnerlugit. Tamatuma kingunerisaanik patajaatsumik ingerlatsineq pilerigineqaleraluttuinnarpoq, taamaattumillu tamanna tamatta isummerfigisariaqarparput. Takornarissat ornitassanik avatangiisitigut inooqataanikkullu patajaatsunik kulturimik pinngortitamillu tapersersuillutillu eriaginnittunik misigisassarsiorfeqarusuttarput. Taamatut pilerisoqarnerata kingunerisaanik ornitassani ataasiakkaani ineriartorneq iluaquserneqassaaq kommunillu takornariaqarnerup ineriartornera ilutigalugu inooqataanikkut, aningaasatigut avatangiisitigullu patajaatsumik ineriartortitsinissamut najoqqutassat naleqqussassavai. Takornariaqarneq annertusippat aamma eqqagassat amerlissapput pinngortitamullu sunniuteqarlutik. Taamaattumik annertusisoqarpat najoqqutassaliortoqassaaq, taakkulu kingunerissavaat annertusinerup sapinngisamik patajaatsuunissaa, aammalu pinngortitamut pisuussutinullu uumassusilinnut sapinngisamik ajoqusiinnginnissaa, aammalu innuttaasunut sapinngisamik pitsaasumik sunniuteqarnissaa.

Kommuneqarfik Sermersuup kissaatigaa takornariaqarneq inuussutissarsiutaassasoq imminut napatittoq, aammalu pinngortitamut kulturimullu soqutiginninneq najukkami aningaasarsiornermut suliffissaqartitsinermullu iluaqutaatinneqassasoq. Inuussutissarsiummut piffissap ingerlanerani imminut napatittunngortussamut kommune illumik atugassaqartitsissaaq, tassanilu takornarialerisartut ukioq kaajallallugu suliassanik periarfissatut naatsorsuutigisaminnik suliaqartarsinnaassallutik. Maannakkorpiaq takornariaqarneq ukiuuneranik aasaaneranillu ilisarnaataasarpoq, kisianni Sermersooq ukioq kaajallallugu nuannersuusarpoq, soorunalumi takornariartartutta piffissani allani kommunitsinnut tikittarnissaat kissaatigaarput. Taamaalillutik innuttaasut amerlasuut takornarialerinermik inuussutissarsiuteqarsinnaassapput, amerliartortullu ukioq kaajallallugu tamassuminnga suliaqarsinnaalersissallugit.

Takornarialerinerup ineriartortinneqarnissaanut patajaatsumik ingerlatsinissaq anguniarlugu FN’p nunarsuaq tamakkerlugu angungiagaanit isumassarsilluta patajaatsumik ingerlatsisoqarnissaanut imaattunik oqaasertaliivugut:


Taamaattumik ima iliuuseqarusuppugut: