Fagchefi

Inuttaaffii

Inuttaaffigisavit piumasaqaatigaa qamuuna piumassuseqarlutit suliffeqarfivit najukkamilu innuttaasut iliuuse- qarneq ataatsimut iluatsinnissaat. Tassa imaappoq, suliffeqarfimmi atorfillit, innuttaasunik suleqateqarnissaq, peqatigiiffiit kajumissutsiminnik ingerlatsisut suleqataasullu allat tappiffigissagitit. Pisortaq politikkikkullu aqutsinerup aamma suliatigut aaqqissuussaanerup akornini siuarsaanerit tapersersussavatit. Pisortaq, fagchefit allat immikkoortortaqarfimmilu aqutsisut tulleriiaarlugit suliatigut susassaqarfiit tamaasa anguniakkatik anguniarlugit qanoq atugassarititaasut pitsaanerpaamik atorneqarnissaat pillugit isumasioqatigisassavatit. Suliffeqarfik inatsisitigut piumasaqaataasumik pilersinneqartoq, angusaqarnissamik pilersitsiffiusoq nukittorsassallugu piumassuseqarputit. Kommunimi pisortaqatigiinnut peqataavutit tassuunalu akimut akisussaaffeqarlutit.

Akisussaaffigaatit:
 • Politikkikkut naammasserusutat aaqqissuussaanerup iluani naammassineqartarput
 • Politikkikkut aqutsisut illit Chefitut susassaqarfinni aalajangiisinnaanermut tunngavissaqarluarput

Fagchefip ilisarnaataa

Piginnaasaqarfik:

Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumi sulineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Ilisimavat, qanoq politikkikkut aaqqissuussaaneq periuseqarnersoq tassunga atatillugu suliassat sorliit politikkerit aalajangiiffigissagaat kiisalu ingerlatsivimmi suut aalajan- gerneqarsinnaanersut ilisimassallugit
 • Politikerinit nalunaarutit suliatigut oqaatsit atorlugit paasinarsarneqartassapput aammali suliatigut oqaatsit atukkat politikerinut paasinarsarneqartassallutik
 • Politikkikkut aalajangiiffigineqartut akisussaaffeqarfinni pappilissat uppernarsaatit sammiviliisuusut ilisimaarissavatit kiisalu tamakku immikkoortortami aqutsisut malissagaat qulakkiissavat
 • Eqqortumik iliuuseqarlutit tusagassiutinut tunngasut pillugit paasissutissiisassaatit avataaniillu soqutigisaqaqatigiit isumaqatigiinniarfigisinnaassallugit
 • Politikkikkut aalajangersakkat naammassissavatit akisussaaffeqarfinnilu Pisortaqatigiit naatsorsuutigisaat naammassissallugit

Piginnaasaqarfik:

Aqutsisinnaanermut inissaqartitsineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Nammineq inissisimaffigisat takusinnaavat aamma aaqqissuussaanermi qummut, ammut sanimullu suleqatigiinnut ilanngussinnaalluarputit
 • Immikkoortortaqarfimmi aqutsisutit tapersersussavatit taakkununngalu akisussaaffinnik aalajangiisinnaassuseqarnermillu agguaasisinnaaassallutit
 • Piumasaqaatitit ersarissuussapput immikkoortortaqarfimmilu aqutsisunut sammisassat aalajangersakkallu inissitsitersinnaallugit. Akisussaaffeqartumik kiffaanngissuseqartumilli tatiginassuseqarlutit takutitsisinnaassaatit
 • Oqaloqatigiissinnaaneq inissaqartissavat ataqqissavalli anguniagaq arlalinnik periuseqarluni anguneqarsinnaammat
 • Aqutsisutut suliassat pineqartillugit siunersiueqateqartassaatit akissuteqartassallutillu pitsaasumik naammassinissaat pillugit

Piginnaasaqarfik:

Suliatigut aqutsineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Immikkoortortaqarfiup aqutsisui aqqutigalugit aqutsisinnaassuseqarputit taakkununngalu sulianut piginnaasat atorlugit isumasioqatiginnissinnaallutit
 • Qulakkiissavat, sulianut tunngasut qaffasissuunissaat aamma inatsisit malinneqarnissaat
 • Qulakkiissavat, immikkoortortaqarfimmi aqutsisut sulisutut sulianut naammaginartumik piginnaasaqarnissaat aamma aqutsisutut sulianut piginnaasaqarnissaat pillugit ilisi- masaqarnissaq
 • Immikkoortortaqarfimmi aqutsisut aqutsisinnaassuseqarnerisa sunniuteqarnerat maluginiagassarivat ineriartornerannilu tapersersorlugit
 • Sulianut tunngasut aqqutissiuutissavatit sulianullu qitiusumik aalajangigassat pillugit immikkoortortaqarfimmi aqutsisutit peqataatillugit

Piginnaasaqarfik:

Susassaqarfiit akimorlugit aqutsineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Ataatsimut assilissamillusooq takunnissinnaassaatit iluarsiinissamullu immikkoortortaqarfimmi aqutsisut ujartuineranni ikiuullutit ingerlatsiviup innuttaasunullu iluaqutaanissaat pillugu
 • Illit immikkoortortaqarfiit/susassaqarfiit suliniutinut akimut eqqortumik iliuuseqarnersoq pillugu ataqatigiissaaralutillu qulakkeerinnissaatit
 • Tapertariilluni suleqatigiinneq pillugu maligassiuissaatit immikkoortortaqarfinni aqutsisunut siaruaannissaat pillugit
 • Suliniutit taakkulu ingerlarngi immikkoortortaqarfiit akimorlugit pineqartillugit anguniakkanut akisussaassutsinillu agguaassisinnaallutit tamanit isiginnissinnaassuseqarputit
 • Fagchefit allat ammasumik oqaloqatigisinnaavatit paasissutissanillu pingaarutilinnik taakkununnga ingerlatitseqqissinnaallutit

Piginnaasaqarfik:

Pilersaarusiukkamik aqutsineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Immikkoortortaqarfinnut ataasiakkaanut periusissiaq atorneqartoq »uummarissassavat«. Akisussaaffik piginnittuunerlu pilersinniarlugit immikkoortortaqarfitit peqataatissavatit
 • Ingerlatsivippit iluani sulianullu susassaqarfippit iluani innuttaasoq qiteritissavat periusissiallu atuutsilernissaat suliarisinnaallugillu qulakkeersinnaassavatit
 • Susassaqarfinni periutsit pillugit suliaqarnermi immikkoortortaqarfiit aqutsisui peqataatinneqarnissaat qulakkiigassarivat
 • Ingerlaannartumik killiffiliussaatit pisortaqatigiinnut taakkulu nalinginut ingerlariaatsit suliniutillu suut suliarineqarnersut paasissutigisarlugit, kiisalu anguniakkap killiffiata pitsaassusaa paasissutigisarlugu

Piginnaasaqarfik:

Attaveqatigiinnermut piginnaasat

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Takorluukkat, anguniakkat suliassallu pillugit attaveqartassaatit taakku immikkoortortaqarfinni aqutsisunut suleqatinullu allanut paasinartuussapput ersarillutillu
 • Immikkoortortanut aqutsisut illoqarfinni allaniittut piffissaq eqqorlugu akuttunngitsumillu attaveqatigisarnissaat qulakkiissavat
 • Innuttaasunut atorfilinnut suleqatigisanullu paasinartumik assigiinngissitaartumillu attaveqarfigisassavatit
 • Aaqqissuussaanermi qullersaqarlunilu allersaqarnerup aqqani unammillernarsinnaasut periarfissallu pillugit qummut attaveqarsinnaavutit
 • Immikkoortortaqarfinni aqutsisunut naatsorsuutigisatit ersarissumik paatsoorneqarsinnaanngitsumil- lu attaveqarfigisassavatit aamma ilanngussaannut tusarnaartassaatit

Piginnaasaqarfik:

Maligassiuineq

Piginnaasassat iliuuserisinnaasallu

 • Kinguneqartussamik isumaliussaatit »kukkuluttornerillu« ilinniutaasinnaanngorlugit isigissavatit
 • Pikkorissuuvutit, patajaattoq eqqissisimasumillu pissuseqartoq
 • Oqaatsitit piviusunngortittassavatit neriorsuutitillu piviusunngortittarlugit
 • Sulinermi inissisimaneq illillu pissutsit ilisimaarivat aamma suliffimmiit soraarnerup kingorna
 • Aaqqissuusaanermi naleqartitat, ataqqinninneq sulinermilu ineriartorneq piviusunngortissavat tamaviaarnartumilluunniit suliaqaraluaruit