Innuttaasunut

Pinasuartumik ikiuisarneq pillugu iluatsilluartumik pikkorissartitsinerup kingorna Sermersuumi sulisut nukittunerulerput

Qaammat novembarip aallartilaarnerani Kommuneqarfik Sermersuumi sulisut ulluni marlunni annertusisamik pinasuartumik ikiusarneq pillugu pikkorissarneq naammassivaat. Kommunimi sulisut ikiuigasuarnissamik suliaqarnernik aamma tarnikkut ikiueqqaarnermik piginnaasaasa annertusarneqarnissaat anguniagaavoq.

Pikkorissarneq, Nuummi ingerlanneqartoq, sulisunit tamanit peqataaffigilluarneqarlunilu tunniusimaffigineqarpoq, sulisut taakku ikiuigasuarnissamik suliaqarnissamut aggersarneqarsinnaapput. Pilersaarummi tunngaviusumik ikiuigasuarnissamik suliaqarneq, meeqqanut inuusuttunullu tarnikkut ikiueqqaarneq, kiisalu sulisut ikiuisartut imminnut isumassornissaata pingaarutaat pillugit qulequttat ilaapput.

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortaqarfimmi fagchefiugallartoq pikkorissaanermilu ataqatigiissarisoq Cecile Jeremiassen, pikkorissarneq iluatsilluarsimanera pillugu nuannaarutiginninnini oqaatigaa: “Suleqatigut aamma pinasuartumik ikiuinissamut piginnaasaminnik pitsaanerulersitsiniarlutik tunniusimanerat assut tulluusimaarutigaagut. Pikkorissarneq sulisuinnatsinnut inuiaqatigiinnulli aamma iluaqutaassaaq. Maanna innuttaasugut ilungersunartumik nalaataqarneranni tapersersuinissaminnut piareersimanerulerput”.

Pisuusaartitsinikkut, piviusunik tunngavilinnik suliaqarnikkut (cases) workshoppernikkullu atuagarsornikkut ilisimasat suliaqarnikkut takutitsinikkut atuinissaannut sulisut unamminarsinnaasunik suliaqaqquneqarput, taamaalilluni suliaqarnikkut ilikkakkaminnit misilittagaqalernissaat qulakkeerneqarpoq. Taamatuttaaq imminut paarinissamut, allanik paaqqutaqarnerup saniatigut, periusissianik ineriartortitsinissaq pingaartinneqarpoq, tassa pinasuartumik ikiuisartutut tamanut tunngaviusumik piginnaasassanik.

Nuummi Inuusuttunut Sullissivimmi souschefi, Julie Falksen-Albrecthsen pikkorissarnermi misigisani ima oqaasertalerpai: “Assut pissarsiaqarnarpoq, nutaanik atorsinnaasannik pissarsivunga, inuillu ikiuigasuarnermik pisariaqartitsisut tapersersornissaannut annertunerusumik paasisaqarpunga. Tarnikkut perulunneq aamma kingunerlutsitsineq immikkut ukkatarinerini itinerusumik iserfigigatsigit taakku assigiinngissusaat paasisaqarluarfigaarput.”

Pikkorissarneq ataatsimut nalilersueqatigiinnermik naggaserneqarpoq, tassanilu peqataasut pinasuartumik ikiuisartutut atuuffimminnut imminnut tatiginerullutik misigisimallutik oqaatigaat.

Nuummi atuartinnit tamanit, Paamiuni Tiliumit, Nuummi Inuusuttunut Sullissivimmit, Meeqqanut Ilaqutariinnullu Sullissivimmit, paaqqutarinninnermik ikorfartuinermillu immikkoortortaqarfik kiisalu Meeqqanut Ilaqutariinnullu Immikkoortortamit peqataasoqarpoq.