Innuttaasunut

Meeqqat kommunip allaffianut pulaartut

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Arlaannaalluunniit ajuallatsinngikkaluarlugu oqartoqarsinnaavoq kommunalbestyrelsep ataatsimiittarfia sisamanngornermi meeqqerivittut taaneqarsinnaammat.

Tassami meeqqat meeqqerivik Puiameersut kommunip allaffianut ullumi pulaarput. Meeqqerivimmiut angajoqqaamik suliffiannut akulikitsummik pulaartarput, ullumikkullu borgmesteri Avaaraq Olsen pulaarneqarpoq, taassuma pania tassani meqqerivimmiittarpoq.