Innuttaasunut

Saunassaq imaanut ungasinngitsumi sananeqassaaq

Paasissutissaq qangarnissaq

Akit, ammasarfiit, malittarisassallu il.il. uani saqqummiunneqartut qanganitsersimasinnaapput.

Qasigiannguit eqqaanni Qernertunnguit avannaatungaaniittumi saunartarfissap atisanillu taarsiisarfissap sananeqarnissaa Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarpoq.

Ukiuunerani nalunnguarumatuut Nuummi saunamik atisanillu taarsiisarfinnik marlunnik sanaartornissaannut nunaminertamik atugassinneqarput. Nunaminertamik atugassiineq ukiuni marlunni atuutsinneqassaaq, taassuma kingorna sivitsorneqarnissaanut qinnuteqartoqarsinnaavoq.

Sauna aamma atisanik taarsiisarfik Qasigiannguit eqqaanni inuummarissaataassaaq sumiiffiullu sukisaarsartarfittut atorneqarnissaa pitsaasuussaaq, misigisassanummi nutaanut ilapittuutaajumaarmat. Tamatuma saniatigut Kommuneqarfik Sermersuumi Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit naliliineq naapertorlugu, saunartarfimmik atisanillu taarsiisarfimmik sanaartorneq illoqarfimmi ukiuunerani nalunnguartartunut tamatuminngalu misileerusuttunut pitsaasumik atugassaqartitsisuussaaq.